Ewolucjonizm, emergentyzm i relacje międzyorganizacyjne

Ewa Stańczyk-Hugiet

Abstract

The article presents basic assumption of evolutionary economics and the way the economic issues are explained using evolutionary categories. The terms such as emergence and the conditions which determined its occurrence are explained and used to describe interfirm network phenomenon. The article concerns in particular: supervenience, irreducibility, downward causation and self-organization.
Author Ewa Stańczyk-Hugiet (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Ewa Stańczyk-Hugiet,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No275
Pages9-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishTeoria ewolucyjna w ekonomii, Zarządzanie
Keywords in EnglishManagement
Abstract in PolishArtykuł przedstawia podstawowe założenia ekonomii ewolucyjnej oraz sposób wyjaśniania problemów ekonomicznych w języku ewolucyjnym. Takie kategorie jak emergencja i warunki jej wystąpienia zostały omówione oraz wykorzystane do opisu zjawiska sieci międzyorganizacyjnych. W szczególności uwaga została skoncentrowana na: mechanizmie superweniencji, nieredukowalności własności emergentnych do ich własności bazowych, odgórnym przyczynowaniu oraz samoorganizacji.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*2 (2020-09-19)
Additional fields
Tyt_nrTeoria sieci w rozwiązywaniu problemów zarządzania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back