Wpływ podatku od towarów i usług na dochody budżetu państwa a problem ściągalności

Wojciech Żukrowski

Abstract

Among all taxes, the value added tax shows the greatest impact on state budget revenues. The article is an attempt to analyze the subject of the value added tax and its impact on the state budget revenues on the basis of available economic literature, legal provisions and data provided by the Ministry of Finance. The study carried out an analysis based on data from the website of the Ministry of Finance, published as annual reports on the implementation of the state budget from 2003-2017. The aim of the article is to verify the hypothesis about the increase in the value of income from the value added tax in the sum of state budget revenues in 2017. The article shows that in 2016 there were changes in tax regulations. The analysis of data from tax revenues from 2016 and 2017 (only to November) on a monthly basis showed over PLN 20 billion increase in VAT receipts, which means that the methods of sealing VAT from 2016 significantly affected the recovery of this tax
Author Wojciech Żukrowski (WUE)
Wojciech Żukrowski,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsThe influence of value added tax on the revenue of the state budget vs. a problem with the collection of taxes
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No528
Pages286-295
Publication size in sheets14.3
Keywords in Polishpodatek od towarów i usług, budżet, dochód
Keywords in Englishvalue added tax, budget, income
Abstract in PolishWśród wszystkich podatków największy wpływ na dochody budżetowe państwa wykazuje podatek od towarów i usług. Artykuł stanowi próbę przeanalizowania tematyki tego podatku oraz jego wpływu na dochody budżetowe państwa. Przeprowadzono analizę opartą na danych pochodzących ze strony internetowej Ministerstwa Finansów, opublikowane jako sprawozdania roczne z wykonania budżetu państwa z lat 2003-2017. Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy o wzroście wartości dochodów z podatku od towarów i usług w sumie dochodów budżetowych państwa w roku 2017. W artykule wykazano, że w 2016 nastąpiły zmiany w przepisach podatkowych. Przeprowadzona analiza danych z wpływów podatkowych z roku 2016 i 2017 (do listopada) w ujęciu miesięcznym pokazała ponad 20 miliardów złotych wzrostu wpływów z podatku VAT, co oznacza, że metody uszczelniania podatku VAT z roku 2016 wpłynęły w sposób znaczący na poprawę ściągalności tego podatku.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.528.25
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zukrowski_W_Wplyw_Podatku_Od_Towarow_i_Uslug_Na_Dochody_2018.pdf 898,91 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back