Wpływ wiedzy finansowej na gromadzenie oszczędności emerytalnych

Magdalena Swacha-Lech

Abstract

According to the research findings in the USA, Japan, China, Russia, Australia, New Zealand, Chile, as well as in many European countries including Poland, females, young people, individuals with the lowest levels of educational attainment and those with low income constitute the social group with the lowest financial literacy. Financial illiteracy affects financial behaviors. Individuals with low level of financial literacy are more likely to make non-optimal financial decisions: they get involved in high-cost borrowing (costly mortgages) and accumulate less retirement wealth. In this context a problem of retirement savings in the social groups characterised by particular low level of financial literacy emerges as a specific area of interest in this paper. The main goal of this contribution is to show the influence of financial literacy on retirement savings.
Author Magdalena Swacha-Lech (ES / DF)
Magdalena Swacha-Lech,,
- Department of Finance
Pages187-200
Publication size in sheets0.65
Book Wieteska Stanisław, Czechowska Iwona Dorota (eds.): Granice finansów XXI wieku. Bankowość i ubezpieczenia, 2017, Uniwersytet Łódzki, ISBN 978-83-8088-791-6, 213 p.
Wieteska_Czechowska_Granice_Finansow_XXI.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polish wiedza finansowa, decyzje finansowe, planowanie, oszczędzanie na emeryturę
Keywords in Englishfinancial literacy, financial decisions, retirement planning, retirement savings
Abstract in PolishZgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w USA, Japonii, Chinach, Rosji, Australii, Nowej Zelandii, jak i w wielu krajach Europy, w tym także i w Polsce, najmniej wyedukowane finansowo grupy stanowią: kobiety, osoby młode oraz jednostki z niskim wykształceniem, a także wykazujące niskie poziomy dochodów. Brak wiedzy finansowej wpływa na zachowania finansowe jednostek. Osoby z niskim poziomem wiedzy finansowej częściej podejmują bowiem nieoptymalne decyzje finansowe. Wykazują większą skłonność do wyboru ofert kredytów i pożyczek wiążących się z wyższymi poziomami kosztów, a ponadto gromadzą mniej oszczędności. Obszarem zainteresowań niniejszego opracowania stał się problem gromadzenia oszczędności emerytalnych w grupach społeczeństwa cechujących się szczególnie niskim poziomem wiedzy finansowej. Główny cel stanowiło ukazanie wpływu poziomu wiedzy finansowej na gromadzenie oszczędności emerytalnych.
DOIDOI:10.18778/8088-791-6.15
URL http://hdl.handle.net/11089/23988
Languagepl polski
File
Swacha-Lech_Wpływ_wiedzy_finansowej_na_gromadzenie_.pdf 338,46 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 21-08-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back