Podstawy koncepcji analizy przedwdrożeniowej dla systemów zarządzania treścią w przedsiębiorstwie

Radosław Wójtowicz

Abstract

The article presents the basics of the general concept of the pre-implementation analysis of the content management systems in the organization. It is primarily the result of the literature research and practical experience of the author. The main purpose of the article is to present selected aspects of the general concept of the pre-implementation analysis methodology for the Enterprise Content Management (ECM) system. The elements of this concept have been positively verified in a few medium-sized industrial and commercial enterprises. It should be noted that in the literature on IT systems, there is still a lack of the systematic approach to the implementation of the ECM systems. Accordingly, this article is an attempt to the partial fulfillment of this gap. The first part of the article presents the most important concepts in this area. The principal content of the article is the second which describes the proposed approach to pre-implementation analysis supplemented by the examples based on the case study.
Author Radosław Wójtowicz (MISaF / IBI / DIT)
Radosław Wójtowicz,,
- Department of Information Technologies
Other language title versionsThe principles of the concept of the pre-implementation analysis for the content management systems in the enterprise
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3 (45)
Pages119-129
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie treścią, system klasy ECM, zarządzanie projektami informatycznymi, metodyka wdrożeniowa
Keywords in EnglishEnterprise Content Management, ECM system, IT-projects management, implementation methodology
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano podstawy ogólnej koncepcji analizy przedwdrożeniowej w odniesieniu do systemów zarządzania treścią w organizacji. Jest ona przede wszystkim wynikiem badań literaturowych oraz doświadczeń praktycznych autora. Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych aspektów ogólnej koncepcji metodyki analizy przedwdrożeniowej stosowanej w przypadku systemu klasy Enterprise Content Management (ECM). Elementy tej koncepcji zostały pozytywnie zweryfikowane praktycznie w kilku średnich przedsiębiorstwach przemysłowo-handlowych. Należy zaznaczyć, że w literaturze na temat zastosowań systemów IT wciąż brakuje próby systemowego podejścia do kwestii implementacji systemów klasy ECM. Niniejszy artykuł stanowi próbę przynajmniej częściowego wypełnienia tej luki. W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostaną najważniejsze pojęcia z opisywanego obszaru. Zasadniczą treść artykułu stanowi część druga, w której zawarty jest opis proponowanego podejścia do analizy przedwdrożeniowej uzupełniony przykładami opartymi na studium przypadku.
DOIDOI:10.15611/ie.2017.3.10
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wojtowicz_Podstawy_koncepcji_analizy_przedwdrozeniowej.pdf 379,37 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back