Dietoprofilaktyka w nieswoistym zapaleniu jelit

Jacek Wilczak , Małgorzata Jałosińska , Joanna Harasym , Joanna Gromadzka-Ostrowska

Abstract

Diet – defined as a group of nutritional components and biologically active compounds, ratio of specific elements of the diet, lifestyle, as well as other environmental factors have an influence on organism‟s genetic information on each step of its processing, starting from gene expression, through protein synthesis and degradation, and finally metabolism. Perturbations in homeostasis of processes involved in metabolism of the dietary components, combined with genetic and environmental factors, induce noninfectious dietarydependent diseases, among which inflammatory diseases of the gastrointestinal tract seem to constitute one of the most significant problems in developed countries. Disturbed intestinal absorption may result in malnutrition and loss of body weight, leading to dysfunction of the entire organism. Inflammatory bowel disease (IBD) belong to the digestive system diseases that comprise two serious chronic diseases: Crohn‟s disease and ulcerative colitis (UC). It has been shown that genetic, immunological, as well as environmental factors are all involved in pathogenesis of these diseases. The studies and choice of treatment are usually challenging because of not fully defined etiology and complex mechanisms of IBD. It has been shown, however, that chosen dietary components and biologically active compounds exert a significant effect on the digestive tract, modulating the inflammatory response induced by active immune cells found in the gastrointestinal tract. Such dietary compounds include components of the dietary fiber, i.a. prebiotics, polyunsaturated fatty acids, polyphenols and lactic acid bacteria with probiotic properties as well as their metabolites. Their mechanisms of action are mainly based on preventing the contact of other dietary components with immune cells‟ surface receptors, selective stimulation of the immune cells, prevention of inflammation and favorable changes in the environment of the digestive tract
Author Jacek Wilczak - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
Jacek Wilczak,,
-
, Małgorzata Jałosińska
Małgorzata Jałosińska,,
-
, Joanna Harasym (EaE / IChaFT / DBaFA)
Joanna Harasym,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
, Joanna Gromadzka-Ostrowska - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
Joanna Gromadzka-Ostrowska,,
-
Pages47-67
Publication size in sheets1
Book Nowak Beata A., Maciąg Monika (eds.): Obraz społeczeństwa w badaniach naukowych, 2017, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., ISBN 9788365598462, 208 p.
Keywords in Polishchoroby zapalne przewodu pokarmowego, beta-glukan, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, dieta
Keywords in English inflammatory bowel diseases, beta-glucan, polyunsaturated fatty acids, diet
Abstract in PolishDieta, definiowana jako zespół składników odżywczych oraz związków biologicznie czynnych, proporcje między poszczególnymi jej składnikami, styl życia oraz czynniki środowiskowe mają wpływ na uaktywnianie informacji genetycznej zapisanej w organizmie na każdym etapie jej przetwarzania, począwszy od ekspresji genu, poprzez syntezę i degradację białek, aż po metabolizm. Zaburzenia homeostazy przemian metabolicznych składników odżywczych w połączeniu z czynnikami genetycznymi i środowiskowymi przyczyniają się do powstawania niezakaźnych chorób dietozależnych, wśród których najistotniejszymi wydają się być choroby o podłożu zapalnym, a dotyczące przewodu pokarmowego. Wśród jednostek chorobowych obejmujących obszar przewodu pokarmowego są nieswoiste zapalenia jelit (inflammatory bowel disease, IBD) obejmujące grupę chorób przewlekłych, w których najistotniejszymi są choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Do głównych czynników, których udział w patogenezie tych schorzeń udowodniono, należą czynniki genetyczne, immunologiczne i środowiskowe. Niejasna etiologia oraz złożone mechanizmy rozwoju stanu zapalnego powodują, że prowadzenie badań stanowi wyzwanie zarówno kliniczne, jak i terapeutyczne. Wyniki badań potwierdzają jednak, że wybrane składniki odżywcze oraz substancje biologicznie czynne wywierają istotny wpływ na modulowanie procesu zapalnego będącego wynikiem aktywacji szeregu komórek układu odpornościowego związanego z błonami śluzowymi przewodu pokarmowego. Należą do nich przede wszystkim składniki włókna pokarmowego, w tym prebiotyki oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe, polifenole i bakterie kwasu mlekowego o właściwościach probiotycznych i ich metabolity. Mechanizmy ich działania polegają głównie na niedopuszczeniu do kontaktu czynników środowiskowych z receptorami komórek odpornościowych, selektywnym stymulowaniu komórek odpornościowych, niedopuszczeniu do rozwoju procesu zapalnego bądź korzystnej zmianie środowiska przewodu pokarmowego.
Languagepl polski
File
Wilczak_Jałosinska_Harasym_Gromadzka_Ostrowska_Dietoprofilaktyka_W_Nieswoistym_Zapaleniu_Jelit.pdf 525,53 KB
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back