"The times they are-a-changin" : Reconstructing the new role of the strategic HR manager

Vincent Cassar , Katarzyna Tracz-Krupa , Frank Bezzina , Sylwia Przytuła

Abstract

Much has been said about elevating the HRMgt function to strategic levels. Adopting a more evidence-based approach through the use of data analytics is considered an important driver in this direction. This provides a more potent decision-making resource that enables less biased and harder evidence which ultimately is more convincing. But will Strategic HRMgt adopting data-driven strategies require people in the profession to adopt new skills? This exploratory project is work-in-progress and presents initial interview results. Interviewees report that the use of HRMgt data analytics can certainly improve the strategic value of HR and that while the use of data can drive HR decisions more convincingly, HRMgt itself cannot be reduced or substituted by data. The participants also reported that HR professionals would require learning new skills, amongst them IT, analysis and interpretation of data. The project aims to eventually draw a number of attributes or skill-sets to this effect.
Author Vincent Cassar
Vincent Cassar,,
-
, Katarzyna Tracz-Krupa (MISaF / IOaM / KZK)
Katarzyna Tracz-Krupa,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
, Frank Bezzina
Frank Bezzina,,
-
, Sylwia Przytuła (MISaF / IOaM / KZK)
Sylwia Przytuła,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Other language title versions„Czasy nadchodzą nowe”: rekonstrukcja nowej roli strategicznego HR managera
Journal seriesManagement Science. Nauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol23
No3
Pages3-11
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstrategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, podejmowanie decyzji na podstawie danych, nowy model kompetencji
Keywords in Englishstrategic HRMgt, data driven decision-making, new competency model
Abstract in PolishWiele powiedziano na temat podniesienia funkcji zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) do poziomu strategicznego. Przyjęcie bardziej udokumentowanego podejścia bazującego na analizie danych jest istotne i wysoce niezbędne. Stanowi ono wsparcie przy podejmowaniu decyzji, sprawiając, iż są mniej tendencyjne, lepiej udokumentowane, a zarazem bardziej przekonujące. Czy jednak strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim bazujące w podejmowaniu decyzji na danych „twardych” będzie wymagało od specjalistów z obszaru HR zdobycia nowych umiejętności? Niniejszy projekt badawczy jest obecnie w fazie realizacji i prezentuje tylko wyniki badań wstępnych. Osoby udzielające odpowiedzi na zadane pytania stwierdziły, iż zastosowanie analizy danych w zarządzaniu zasobami ludzkimi może zdecydowanie podnieść strategiczną wartość HR oraz w lepszym stopniu uzasadniać decyzje podejmowane w zakresie HR, przy czym samo zarządzanie zasobami ludzkimi nie może być zredukowane lub zastąpione samymi danymi. Uczestnicy badania stwierdzili również, że specjaliści z zakresu HR będą zobligowani w przyszłości zdobyć nowe umiejętności, w tym te dotyczące nowoczesnych technologii oraz analizy i interpretacji danych. Projekt ma na celu wskazanie zestawu niezbędnych kompetencji do zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie analizy danych.
DOIDOI:10.15611/ms.2018.3.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/69064
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Cassar_Tracz-Krupa_Bezzina_Przytula_The_times_they_are_a_changin_reconstructing.pdf 358,19 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-03-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back