Identyfikacja czynników warunkujących stosowanie programów lojalnościowych przez biura podróży w Polsce

Izabela Michalska-Dudek

Abstract

The main purpose of the presented paper is to analyze the implementation of loyalty programs experiences and to identify the factors influencing the use of them in the marketing activities of travel agencies in Poland. The results of conducted research, using the classification trees method, indicated that the most important factor determining the implementaion of loyalty programs in travel agencies sector is the size of those entieties, expressed by the level of employment, and secondly type of activity and the specificity of theirs services
Author Izabela Michalska-Dudek (EMaT / DMaTM)
Izabela Michalska-Dudek,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Other language title versionsIdentification of factors determining the implementation of loyalty programs in travel agencies in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No473
Pages347-356
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlojalność, program lojalnościowy, biuro podróży, drzewa klasyfikacyjne
Keywords in Englishloyalty, loyalty program, travel agency, classification trees
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest analiza doświadczeń w zakresie wdrażania programów lojalnościowych oraz identyfikacja czynników wpływających na ich implementację w działalności marketingowej biur podróży w Polsce. Jego realizacji posłużyły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 290 podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce. Wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem metody drzew klasyfikacyjnych jako najważniejszy czynnik warunkujący implementację programów lojalnościowych w działalności biur podróży wskazały wielkość podmiotów organizacji i pośrednictwa, wyrażoną poziomem zatrudnienia, a w drugiej kolejności rodzaj działalności oraz specyfikę świadczonych przez nie usług
DOIDOI:10.15611/pn.2017.473.32
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41583
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Michalska-Dudek_Identyfikacja_czynnikow_warunkujacych_stosowanie.pdf 553,59 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back