Niedoskonałości kontraktowania w trybie zamówień publicznych

Bożena Borkowska

Abstract

Public Procurement Law imposes market imitation orders on the public procurement, and therefore the problem of the effectiveness of such a regulation appears when the parties to the public procurement contracts are entities with different logic. The purpose of this paper is to reflect on contracting in the public procurement system in the context of economic concepts of contracts, such as agency theory and transaction cost theory. It is clear from the considerations that the shortcomings of public procurement contracts are similar to those in the private sector.
Author Bożena Borkowska (ES / DMaIE)
Bożena Borkowska,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
Other language title versionsImperfections of contracting in public procurement
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No497
Pages249-260
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkontrakty, instytucje, zamówienia publiczne, regulacja
Keywords in Englishcontracts, institutions, public procurement, regulation
Abstract in PolishPrawo zamówień publicznych wprowadziło do zamówień publicznych imitacje instytucji porządkujących rynek, w związku z tym pojawia się problem skuteczności takiej regulacji w sytuacji, gdy stronami kontraktów zawieranych w trybie zamówień publicznych są podmioty o różnej logice działania. Celem opracowania jest refleksja nad kontraktowaniem w systemie zamówień publicznych w kontekście ekonomicznych koncepcji kontraktów, takich jak: teoria agencji i teoria kosztów transakcyjnych. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że niedoskonałości kontraktowania w trybie zamówień publicznych mają podobne źródła jak te, które występują w sektorze prywatnym.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.497.17
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/65282
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Borkowska_Niedoskonalosci_kontraktowania_w_trybie_zamowien_publicznych.pdf 765,34 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back