Kryteria oceny edytorów ontologii

Helena Dudycz

Abstract

An increasing interest in using ontology, which is to illustrate a model of a specific field, in information systems may be noticed. In order to do that, editors that allow for creating an ontology are used. There is an increasing amount of both open source and commercial software to support the process of creating an ontology. In this article we discussed the suggestion of eleven criteria to evaluate ontology editors. For each of them, we presented a marking scale. The proposed list of criteria may be used to conduct research and evaluation of ontology editors with the use of scoring methods
Author Helena Dudycz (MISaF / IBI / DIT)
Helena Dudycz,,
- Department of Information Technologies
Other language title versionsCriteria of Ontology Editors Evaluation
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, e-ISSN 2300-8792, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol13
No2 (52), t. 1
Pages78-87
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishontologia, edytor ontologii, ocena wielokryterialna
Keywords in Englishontology, ontology editor, multi-criteria evaluation
Abstract in PolishMożna zauważyc rosnące zainteresowanie zastosowaniem w systemach informatycznych ontologii, która ma za zadanie zobrazować model określonej dziedziny. W tym celu korzysta się z edytorów pozwalających na jej zapisanie. Pojawia się coraz więcej programów open source, jak również komercyjnych,mających wspomóc proces tworzenia ontologii. W artykule omówiono propozycję jedenastu kryteriów służących ocenie edytorów ontologii. Dla każdego przedstawiono skalę ocen. Zaproponowany wykaz kryteriów może posłużyć do przeprowadzenia badania i oceny edytorów ontologii z użyciem metod punktowych (scoringowych) punktowych (scoringowych
DOIDOI:10.7172/1644-9584.52.6
URL http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/problemy-wykorzystania-systemow-informatycznych-zarzadzania-w-gospodarce
Languagepl polski
File
Dudycz_Kryteria_oceny_edytorów2015.pdf 144 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-07-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back