Ewolucja zrównoważonej karty wyników na potrzeby zarządzania bankiem

Maria Nieplowicz

Abstract

Nowadays, banks that want to surrive have to cope with dynamic changes, growing customer requirements and fierce competition. The requirements of the global economy mean that banks must have a very good strategy, as well as the right instrument, which will enable them to properly document, communicate and measure the bank’s strategy and progress in its implementation. World experience shows that this instrument could be a Balanced Scorecard. Taking into account the specifics of the banking sector, it is justified to introduce an additional perspective that is suitable for supporting risk planning, management and control. In the risk perspective, key determinants characterizing efficient risk management should be presented. Therefore, the main goal of the article is to present the evolution of a Balanced Scorecard for the bank. In this article, the following research methods were used: literature research, reasoning by analogy, analysis of the general regulations (Banking Law Act), and case analysis.
Author Maria Nieplowicz (MISaF / IR / KRC)
Maria Nieplowicz,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe evolution of Balanced Scorecard in respect of bank management needs
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No506
Pages75-83
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważona karta wyników, bank, perspektywa ryzyka
Keywords in EnglishBalanced Scorecard, bank, risk perspective
Abstract in PolishObecnie banki, które chcą przetrwać i rozwijać się, muszą poradzić sobie z dynamicznymi zmianami, rosnącymi wymaganiami klientów i ostrą konkurencją. Wymagania rynku powodują, że banki muszą posiadać bardzo dobrą strategię oraz właściwy instrument, który umożliwi im odpowiednio dokumentować, komunikować i mierzyć strategię banku oraz postępy w jej realizacji. Doświadczenia światowe wskazuję, że instrumentem tym może być zrównoważona karta wyników. Biorąc pod uwagę specyfikę sektora bankowego, zasadne jest przyjęcie dodatkowej perspektywy, odpowiedniej do wspierania planowania, zarządzania i kontroli ryzyka. Należy także przedstawić kluczowe determinanty charakteryzujące sprawne zarządzanie w warunkach ryzyka. W związku z tym głównym celem artykułu jest przedstawienie ewolucji zrównoważonej karty wyników dla banku. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: badania literatury, wnioskowane przez analogię, analizę regulacji prawnych (ustawa prawo bankowe) oraz analizę przypadku.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.506.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/50191
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nieplowicz_ewolucja_zrownowazonej_karty_wynikow_na_potrzeby.pdf 291,2 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back