Wielość i zmienność władzy a stosowany styl kierowania – w poszukiwaniu współzależności

Janusz Marek Lichtarski

Abstract

The development of the project management causes the dissemination of various types of project structures in which heterarchy replaces traditional hierarchy as a mechanism of coordination of activities. The goal of the paper is to search for correlations between the intensity of heterarchy and leadership style. In the study conducted in a group of line managers, project managers and team members (n=370) weak relationships between the transitivity of power, and used leadership style were identified (only in the group of managers, n=224). The results give no evidence to confirm the research hypothesis concerning relationship between the intensity of heterarchy and style of management
Author Janusz Marek Lichtarski (MISaF / IOaM / DoSaMM)
Janusz Marek Lichtarski,,
- Department of Strategy and Management Methods
Other language title versionsMultiple and transitive power vs. used style of management – in search of correlations
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No463
Pages310-320
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishorganizacja projektowa, heterarchia, wielowładztwo, przechodniość władzy, styl kierowania
Keywords in Englishproject-based organization, heterarchy, multiple power, transitive power, leadership style
Abstract in PolishRozwój podejścia projektowego spowodował upowszechnienie się różnego rodzaju struktur projektowych, w których miejsce hierarchii jako mechanizmu koordynacji działań zajmuje heterarchia. Celem artykułu jest poszukiwanie związków pomiędzy intensywnością wielości i zmienności władzy a stylem kierowania. W badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród menedżerów liniowych, kierowników projektów i wykonawców (n=370) częściowo zidentyfikowano zależności pomiędzy zmiennością władzy a stosowanym stylem kierowania (wyłącznie w grupie kierowników, n=224). Uzyskane wyniki nie dają jednoznacznych podstaw do potwierdzenia hipotezy badawczej dotyczącej związku pomiędzy intensywnością heterarchii a stosowanym stylem kierowania
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.26
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40999
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Lichtarski_wielosc_i_zmiennosc_władzy_a.pdf 358,33 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back