Aplikacje mobilne jako element systemu informacji turystycznej

Piotr Zawadzki

Abstract

In tourism, as in other areas of the economy, a rapid increase in the use of ICT has occurred. This development has been influenced by the dynamic development of mobile devices and the Internet, as well as changes in tourists’ needs and behaviours. Tourist information plays an important role in selecting a tourist destination, so entities ble for creating it must use modern tools to support marketing activities, with a particular emphasis on promotion. These tools include mobile applications that extend the functionality of mobile devices and facilitate everyday activities. This causes a change in how cities and regions interact with tourists who use their products. The aim of the article is to organise the theoretical and practical aspects of the use of mobile applications in the tourist information system and to identify the advantages and disadvantages associated with the use of this tool.
Author Piotr Zawadzki (EMaT / DMaTM)
Piotr Zawadzki,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2018
No4
Pages85-101
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polish informacja turystyczna, marketing terytorialny, promocja regionu turystycznego, aplikacja mobilna
Keywords in English tourist information, territorial marketing, promotion of tourist regions, mobile application
Abstract in PolishW turystyce, podobnie jak w innych dziedzinach gospodarki, następuje szybki wzrost w zakresie zastosowania technologii teleinformatycznych. Wpływa na to zarówno dynamiczny rozwój urządzeń mobilnych oraz internetu, jak i zmiany potrzeb i zachowań turystów. Istotną rolę w podejmowaniu przez turystę decyzji dotyczącej miejsca wypoczynku odgrywa informacja turystyczna, podmioty odpowiedzialne za organizację tego systemu muszą zatem wykorzystywać nowoczesne narzędzia wspomagające działania marketingowe, ze szczególnym uwzględnieniem promocji. Do takich narzędzi należy zaliczyć aplikacje mobilne, które rozszerzają funkcjonalność urządzeń mobilnych i ułatwiają wykonywanie określonych czynności. Dzięki nim turyści mogą wejść w interakcje z tym, co oferuje dane miasto lub region. Celem artykułu jest uporządkowanie teoretycznych i praktycznych aspektów dotyczących zastosowania aplikacji mobilnych w systemie informacji turystycznej oraz określenie zalet i wad korzystania z tego narzędzia.
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2018.0976.0406
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1639/1172
Languagepl polski
File
Zawadzki_Aplikacje_mobilne_jako_element_systemu.pdf 302,86 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back