Dostępność opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich w Polsce

Paulina Ucieklak-Jeż , Agnieszka Bem

Abstract

The aim of the research is the analysis of spatial differentiation, acceptability and cost-accessibility to health services in rural areas of Poland, and its consequences for population’s state of health. The employed methodology also enables the identification of rural areas, that provide a good, or even very good, access to healthcare services and those characterized by low, or very low access. The following research hypotheses have been formulated: (H1) accessibility to health services in ruralareas is regionally diversified; (H2) the availability of healthcare services has not improved in the analyzed period; (H3) the availability of healthcare services affects population’s state of health. In order to prove those hypotheses we have employed econometric and statistical tools: Perkal’s method, Local Quotient and Florence’s method Obtained results have entitled us to adopt all research hypotheses.
Author Paulina Ucieklak-Jeż - Jan Dlugosz University in Czestochowa (UJD)
Paulina Ucieklak-Jeż,,
-
, Agnieszka Bem (MISaF / IZF / KFP)
Agnieszka Bem,,
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
Other language title versionsAvailability of health care in rural areas in Poland
Journal seriesProblemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, [Problems of Small Agricultural Holdings], ISSN 2300-0902, (B 7 pkt)
Issue year2017
No4
Pages117-131
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishobszary wiejskie, dostęp do opieki zdrowotnej, Metoda Perkala, metoda Local Quotient i Florence
Keywords in Englishrural areas, access to health care, Perkal’s method, Local Quotient and Florence’s method
Abstract in PolishCelem badań jest analiza zróżnicowania przestrzennego, kosztowej dostępności iakceptowalności usług zdrowotnych na obszarach wiejskich w Polsce oraz konsekwencji tego zróżnicowania dla stanu zdrowia populacji. Zastosowana metodologia umożliwiła identyfikację obszarów wiejskich, które zapewniają dobry, a nawet bardzo dobry dostęp do usług opieki zdrowotnej oraz tych charakteryzujących się słabym lub bardzo słabym dostępem. Sformułowano następujące hipotezy badawcze: (H1) dostępność do usług zdrowotnych na obszarach wiejskich jest zróżnicowana regionalnie; (H2) dostępność opieki zdrowotnej nie poprawiła się w analizowanym okresie; (H3) dostępność usług zdrowotnych wpływa na stan zdrowia populacji. W badaniu wykorzystano narzędzia ekonometryczne i statystyczne: metodę Perkala, metodę Local Quotient i metodę Florence auzyskane wyniki uprawniają do przyjęcia wszystkich hipotez badawczych.
DOIDOI:10.15576/PDGR/2017.4.117
URL http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2017_z4_a09.pdf
Languagepl polski
File
Ucieklak-Jez_Bem_Dostepnosc_opieki_zdrowotnej.pdf 384,44 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*7 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back