Zarządzanie dokonaniami w spółce handlowej

Marcin Kowalewski , Czyczerski Marcin

Abstract

Performance management is an integral part of the enterprise’s information and control system. The development of Business Intelligence systems enables relevant changes of performance management. It refers especially to management reporting where managers can use the big potential of dashboards nowadays. The main aim of this paper is the presentation and critical analysis of designing and implementing processes of performance management system to one of the biggest retail companies in Central and Eastern Europe. The first part of the article will present the theoretical aspects of the modern performance management system and the use of the Business Intelligence (BI) in them. Next, the authors will refer to the design and implementation phase of this system in the retail company, primarily in its sales department.
Author Marcin Kowalewski (MISaF / IR / KRC)
Marcin Kowalewski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
, Czyczerski Marcin
Czyczerski Marcin,,
-
Other language title versionsPerformance management system in the retail company
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No514
Pages187-199
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzarządzanie dokonaniami, Business Intelligence, kokpity menedżerskie, spółka handlowa
Keywords in Englishperfomance management, Business Intelligence, performance dashboards, retail company
Abstract in PolishWspółczesne systemy zarządzania dokonaniami stanowią integralną część systemu informacyjnego i kontrolnego przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem systemów Business Intelligence nastąpiła istotna zmiana możliwości zarządzania dokonaniami, zwłaszcza w raportowaniu zarządczym wykorzystującym w coraz większym zakresie potencjał kokpitów menedżerskich. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu projektowania i wdrażania systemu zarządzania dokonaniami w jednej z największych spółek handlowych działających przede wszystkim na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. W pierwszej części artykułu zostaną zaprezentowane uwarunkowania teoretyczne współczesnego systemu zarządzania dokonaniami oraz wykorzystanie w nich systemu Business Intelligence (BI). Następnie autorzy odniosą się do fazy projektowania i wdrażania tego systemu w prezentowanym podmiocie, przede wszystkim w jego dziale sprzedaży.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.514.18
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/74136
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kowalewski_Zarzadzanie_Dokonaniami_w_Spolce_Handlowej.pdf 952,33 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back