Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania spółki cywilnej

Monika Siemaszko

Abstract

Starting a business involves making important decisions such as choosing a legal business structure or determining a form of taxation. These are essential decisions because they significantly influence the scope of the future of entrepreneur’s duties or the amount of future charges and the way of tax registration. The aim of this article is to consider the situation in which civil law partnership is the chosen legal business structure and the tax on recorded revenue without deductible costs is the chosen form of taxation. The article uses research methods like literature studies, analysis and induction. The paper describes the most important features of a civil partnership and the most important Assumption of the Act on Flat-Rate Income Tax on Selected Incomes Earned by Individuals. Through the analysis and evaluation, this article points out the advantages and disadvantages of a combination of these forms, but in the final conclusion it is announced that it is a good idea to choose the tax on recorded revenue without deductible costs for running a civil law partnership.
Author Monika Siemaszko (WUE)
Monika Siemaszko,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsThe tax on recorded revenue without deductible as a form of taxation of the civil law partnership
Pages91-97
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-663-3, 134 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / 1,61 MB / No licence information
Keywords in Polishryczałt, forma opodatkowania, działalność gospodarcza, spółka cywilna
Keywords in Englishflat rate, form of taxation, business activity, civil law partnership
Abstract in PolishRozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z podejmowaniem ważnych decyzji, takich jak wybór formy organizacyjno-prawnej lub wybór formy opodatkowania. Decyzje te są istotne, ponieważ znacznie wpływają na zakres przyszłych obowiązków przedsiębiorcy, a także wysokość przyszłych obciążeń i zakres ewidencji księgowej. Celem artykułu jest rozpatrzenie sytuacji, w której wybrana forma organizacyjno-prawna będzie spółką cywilną, a formą opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Metody badawcze zastosowane w pracy to studia literaturowe, analiza oraz indukcja. Artykuł opisuje najważniejsze cechy spółki cywilnej i najistotniejsze założenia ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dzięki analizie i ocenie w poniższym artykule zauważa się wady i zalety połączenia tych form, jednak w ostatecznym wniosku stwierdza się, iż warto wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w przypadku prowadzenia spółki cywilnej.
Languagepl polski
File
Siemaszko_Ryczalt_od_przychodow_ewidencjonowanych_jako.pdf 502,81 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back