Kształtowanie się corporate governance w spółkach Skarbu Państwa

Agnieszka Mikucka-Kowalczyk , Łukasz Kowalczyk

Abstract

The Polish corporate governance guidelines for public enterprises can be characterised by reviewing the market and legal mechanisms, which have an impact on the behaviour of its main participants, i.e. the shareholders, the supervisory board and the management board, as well as those mechanisms, which are related to the stakeholders. Despite the numerous privatisation processes having already taken place, the public sector continues to play an important role in Poland. Thus, the growing popularity of the stakeholder theory dictates the necessity of a broad-scope discussion on their role in the shaping of corporate governance guidelines for public enterprises. The aim of this article is to identify the crucial corporate supervision issues, which are likely to occur in state-owned entities, and which are related to non-private sector solutions. Our analysis of the issues related to the selected groups of stakeholders took into account the existing institutional and economic setting, which has enabled us to understand the importance of various political and administrative factors in shaping of corporate governance in public enterprises. Corporate governance plays a particularly crucial role in public entities, which are to operate in normal market conditions and which are to be commercially viable.
Author Agnieszka Mikucka-Kowalczyk (ES / DMaIE)
Agnieszka Mikucka-Kowalczyk,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
, Łukasz Kowalczyk
Łukasz Kowalczyk,,
-
Other language title versionsShaping corporate governance in companies of the State Treasury
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No493
Pages203-220
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishcorporate governance; teoria interesariuszy; Skarb Państwa
Keywords in Englishcorporate governance; stakeholders theory; State Treasury
Abstract in PolishPolski model corporate governance w spółkach Skarbu Państwa można scharakteryzować, dokonując przeglądu mechanizmów rynkowych i prawnych, które oddziałują na zachowanie jego głównych uczestników, czyli akcjonariuszy, rady nadzorczej oraz zarządu, jak również podnoszą kwestie związane z interesariuszami. W warunkach polskich, pomimo licznych procesów prywatyzacyjnych, sektor państwowy nadal odgrywa znaczącą rolę w gospodarce. Wobec tego rosnąca popularność teorii stakeholders implikuje konieczność rozpoczęcia szerszej dyskusji na temat ich udziału w kształtowaniu zasad funkcjonowania corporate governance w spółkach Skarbu Państwa. Celem niniejszego artykułu jest wyodrębnienie istotnych problemów nadzoru korporacyjnego w odniesieniu do podmiotów z udziałem państwowym, dotyczących rozwiązań niewystępujących w spółkach prywatnych. Przeprowadzona analiza problematyki wybranych grup interesariuszy uwzględniała otoczenie instytucjonalne i ekonomiczne, co pozwoliło przybliżyć znaczenie czynników politycznych i administracyjnych w kształtowaniu się corporate governance spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jest on szczególnie ważny z punktu widzenia analizowanych przedsiębiorstw, które mają działać na zasadach rynkowych i osiągać cele o charakterze biznesowym.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.493.15
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44096
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Mikucka-Kowalczyk_Ksztaltowanie_sie_corporate_governance_w_spolkach_skarbu.pdf 519,32 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back