Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników – studium przypadku

Barbara Chomątowska , Dorota Molek-Winiarska

Abstract

Nowadays, more and more organizations are using a system-based, proactive approach to the management of occupational safety and health (OSH). This requires that treatment of worker health and safety now be more complex and comprehensive than it has been. The aim of this paper is to present the diversity of OSH dimensions within the framework of the contemporary approach to OSH management. The paper looks particularly at issues of organizational health and interventions addressing work-related stress. The second part of the article describes a case study of the implementation of a system-based OSH programme in one company, which undertook numerous technical, systemic and behavioral activities requiring the cooperation of many departments and individuals: OSH, HR, quality management and occupational medicine and Occupational Health Psychologists
Author Barbara Chomątowska (MISaF / IOaM / KZPiP)
Barbara Chomątowska,,
- Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
, Dorota Molek-Winiarska (MISaF / IOaM / KZK)
Dorota Molek-Winiarska,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2017
No4 (964)
Pages175-190
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishzarządzanie bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, bhp, zdrowie organizacyjne, interwencje, stres
Keywords in Englishhealth and safety management, OSH, organisational health, interventions, work-related stress
Abstract in PolishWspółczesne przedsiębiorstwa coraz częściej stosują systemowe, proaktywne podejście do zarządzania bhp. Wymaga ono kompleksowego i wszechstronnego traktowania zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Celem artykułu jest przedstawienie różnorodnych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w ramach współczesnego podejścia do zarządzania bhp. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie zdrowia organizacyjnego oraz interwencji wpływających na redukcję stresu związanegoz pracą. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczny. Druga stanowi studium przypadku organizacji, która w sposób systemowy zarządza bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników. Podjęła ona w tym celu wiele różnorodnych działań o charakterze technicznym, systemowym i behawioralnym. Działania te realizowane są kompleksowo przez służby bhp, działy zarządzania zasobami ludzkimi i jakości oraz osoby odpowiedzialne za medycynę pracy i psychologów zakładowych
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2017.0964.0410
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/
Languagepl polski
File
Chomatowska_Molek-Winiarska_Kompleksowe_ podejście_do_zapewnienia_bezpieczenstwa2017.pdf 311,31 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-08-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back