Przywódca w zarządzaniu ryzykiem

Paweł Skowron

Abstract

Author of this article drew attention to the issue of leadership in the risk management process. Author pointed to the ways of defining the co n- cept of leadership by the rese archers. Author also made an analysis of the literature in leadership , its role and importance in the risk management process . The aim of the article is to present the concepts of leadership in the context of risk manag e ment
Author Paweł Skowron (EMaT / DQaEM)
Paweł Skowron,,
- Department of Quality and Environmental Management
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol36
No6
Pages477-490
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishryzyko, zarzadzanie ryzykiem, przywództwo
Keywords in Englishrisk, risk management, leadership
Abstract in PolishW artykule autor zwrócił uwagę problematykę przywództwa w procesie zarządzania ryzykiem. Autor wskazał na sposoby definiowania p ojęcia przywództwo przez badaczy. Autor dokonał również analizy literatury w zakresie przywództwa, jego roli i znaczenia w procesie zarządzania ryz y- kiem. Celem artykułu jest prezentacja pojęcia przywództwa w kontekście z a- rządzania ryzykiem.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrWspółczesne instrumenty innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back