Wykorzystanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w latach 2007-2013

Marian Maciejuk

Abstract

The study presents the identification of the European Union funds as the source for financing tasks, including local government investments in local government units within Lower Silesia Voivodeship. The research covers activities aimed at obtaining the EU funds by three levels of Lower Silesian local government, i.e.: regional government, 26 rural districts, 3 townships (towns with district rights – 4 townships from 1st January 2013) and 169 communes including: 33 city communes, 78 village communes, 55 city-village communes. The conducted analyses illustrate an extensive diversification in the structure and dynamics of budget expenditure in all local government units, including investment expenditure. The article presents to what extent the obtained EU funds refunded budget expenditure in local government units. The assessment of the EU financing influence on the improvement of infrastructural management in Lower Silesia region was conducted. Thus, the summary of the finalized financing period 2007-2013 in Lower Silesia Voivodeship was performed
Author Marian Maciejuk (EMaT / DRE / ZGL)
Marian Maciejuk,,
- Zakład Gospodarki Lokalnej
Other language title versionsThe use of european union fundsin local government units in lower silesia voivodeship in the period 2007-2013
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No392
Pages53-61
Keywords in Polishsamorząd terytorialny, budżet samorządowy, fundusze unijne
Keywords in Englishlocal government, local government budget, EU funds
Abstract in PolishW opracowania dokonano identyfikacji unijnych funduszy jako źródła finansowania zadań, w tym samorządowych inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim. Badania obejmują aktywność w pozyskiwaniu funduszy unijnych trzech szczebli samorządowych na Dolnym Śląsku, tj.: samorządowe województwo, 26 powiatów ziemskich, 3 grodzkie (miasta na prawach powiatu – od 1 stycznia 2013 r. 4 powiaty grodzkie), oraz 169 gmin, w tym: 33 gminy miejskie, 78 wiejskich, 55 miejsko-wiejskich. Przeprowadzone analizy ukazują zróżnicowanie struktury i dynamiki wydatków budżetowych wszystkich jednostek samorządowych, w tym wydatków inwestycyjnych. Ukazano, w jakim stopniu pozyskane fundusze zrefundowały wydatki budżetowe w jednostkach samorządowych. Dokonano oceny wpływu finansowania unijnego na poprawę zagospodarowania infrastrukturalnego województwa dolnośląskiego. Tym samym przeprowadzono podsumowanie zakończonego okresu finansowania 2007-2013 w tym województwie
DOIDOI:10.15611/pn.2015.392.06
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Maciejuk_Wykorzystanie_funduszy_unijnych_w_jednostkach.pdf 343,23 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka regionalna w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back