Realizacja koncepcji zrównoważonej konsumpcji w praktyce na przykładzie projektu Needle you Need

Dorota Teneta-Skwiercz

Abstract

The main goal of the article the exposition of the essence of sustainable consumption, its meaning for sustainable development and moreover, project’s presentation of the Students’ Academic Circle Enactus UE “Needle you Need”, which might be seen as the sustainable consumption manifestation. In this article the essence of sustainable consumption is presented. Moreover the context of the interest escalation in mentioned concept is being exposed and what problems must be overtaken to disseminate sustainable patterns of consumption. It has been observed that these problems are derivative not only factors’ complexity which might condition a consumers choices but also deeply rooted consumerism and moreover numerous challenges caused by excessive degradation of natural environment and inequality of income distribution. The research methods used in this article are literature analysis and participant observation.
Author Dorota Teneta-Skwiercz (ES / DEaOE)
Dorota Teneta-Skwiercz,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsThe implementation of the sustainable consumption concept in practice on the example of the “Needle you Need” project
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages321-328
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważona konsumpcja, konsumpcjonizm, zrównoważony rozwój
Keywords in Englishsustainable consumption, consumerism, sustainable development
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest naświetlenie istoty zrównoważonej konsumpcji, jej znaczenia dla zrównoważonego rozwoju, jak też zaprezentowanie projektu Koła Naukowego Enactus UE pt. Needle you Need, który to projekt należy potraktować jako przejaw tego rodzaju konsumpcji. W artykule zaprezentowano istotę zrównoważonej konsumpcji, naświetlono kontekst eskalacji zainteresowań wzmiankowaną koncepcją oraz wskazano problemy związane z upowszechnianiem zrównoważonych wzorców konsumpcji. Zauważono, że te problemy są pochodną nie tylko złożoności czynników warunkujących wybory konsumenckie, głęboko zakorzenionego konsumpcjonizmu, ale też licznych wyzwań powodowanych nadmierną degradacją środowiska naturalnego i nierównościami w dystrybucji dochodów. Zastosowane w artykule metody badawcze to analiza piśmiennictwa oraz obserwacja uczestnicząca.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.30
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Teneta-Skwiercz_Realizacja_koncepcji_zrownowazonej_konsumpcji.pdf 832,96 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back