Charakter zagrożeń w ruchu turystycznym a skłonność do ubezpieczania się

Maria Forlicz , Tomasz Rólczyński , Julita Markiewicz-Patkowska

Abstract

The aim of the paper is to assess the relationship between obtaining information about hazards (natural or terroristic) appearing in certain touristic region and willingness to increase insurance coverage. A hypothesis was put forward that willingness to buy additional travel insurance policy is different in case of expected terrorist threat from that in case of expected natural threat. Results show that the kind of travel hazard does not influence propensity to buy additional travel policy. Moreover, it was observed that only in case of obtaining information about relatively high probalility of any kind of treat the percentage of subjects willing to buy additional policy was increased.
Author Maria Forlicz (EaE / IES / DACIaQM)
Maria Forlicz,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
, Tomasz Rólczyński
Tomasz Rólczyński,,
-
, Julita Markiewicz-Patkowska
Julita Markiewicz-Patkowska,,
-
Other language title versionsTravel hazard characteristics and willingness to buy travel insurance policies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No500
Pages21-32
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishryzyko, ubezpieczenia, zagrożenie turystyczne, rynek usług turystycznych
Keywords in Englishrisk, insurance, travel hazard, tourist market
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest ocena związku pomiędzy otrzymaniem informacji o zagrożeniach (naturalnych lub związanych z działalnością człowieka) występujących w pewnym regionie turystycznym a chęcią zwiększenia swojej ochrony ubezpieczeniowej. Sformułowano hipotezę, że skłonność do nabywania dodatkowego ubezpieczenia turystycznego jest inna w przypadku oczekiwania ataku terrorystycznego na terenie, do którego się podróżuje, niż w przypadku, gdy spodziewa się zagrożenia naturalnego. Otrzymane wyniki wskazują, że charakter zagrożeń nie ma kluczowego wpływu na chęć do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Ponadto zaobserwowano, że po podaniu informacji o zagrożeniach odsetek chętnych do dodatkowego ubezpieczenia zwiększył się statystycznie istotnie tylko w przypadku zagrożeń umiarkowanie wysokich zarówno naturalnych, jak i terrorystycznych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.500.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/47603
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Forlicz_Rolczynski_Markiewicz-Patkowska_charakterystyka_zagrozen_w_ruchu_turystycznym_a_sklonnosc.pdf 314,27 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back