Entrepreneurial Activity, Market Orientation, Investment Attractiveness and Transaction Costs for Enterprises in Local Development Context

Tomasz Pilewicz , Niki Derlukiewicz , Anna Mempel-Śnieżyk , Małgorzata Zdon-Korzeniowska

Abstract

The goal of the paper is to explore phenomena of entrepreneurial activities and market orientation of local governments, and also to identify a relation between these phenomena and investment attractiveness of local units and transaction costs for entrepreneurs and investors that authorities of local units might impact. We performed Boolean key word and subject term searches of selected scholar databases between 21 and 24 July 2017. It enabled us to identify less proliferated aspects of local development, which we deepened our knowledge of through systematic literature review aiming to reach the purpose of the paper. Entrepreneurial activities and the market approach of local units are widely explored in scientific research literature, but investment attractiveness of local units and their impact on transaction costs for enterprises are less represented. We present relations between investment attractiveness and transaction costs for enterprises with entrepreneurial activities and market orientation. There are actions local governments can undertake to impact investment attractiveness of local units and transaction costs for enterprises to stimulate the local development process. This work indicates the importance of increasing investment attractiveness of local units by local governments and lowering transaction costs for enterprises in the local development process.
Author Tomasz Pilewicz - Warsaw School of Economics (SGH)
Tomasz Pilewicz,,
-
, Niki Derlukiewicz (ES / DSEaLGA)
Niki Derlukiewicz,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
, Anna Mempel-Śnieżyk (ES / DSEaLGA)
Anna Mempel-Śnieżyk,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
, Małgorzata Zdon-Korzeniowska - Pedagogical University of Cracow (UP)
Małgorzata Zdon-Korzeniowska,,
-
Other language title versionsDziałania przedsiębiorcze, orientacja rynkowa i atrakcyjność inwestycyjna samorządów a koszty transakcyjne dla przedsiębiorstw w kontekście rozwoju lokalnego
Journal seriesBarometr Regionalny, ISSN 1644-9398, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3
Pages109-119
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdziałania przedsiębiorcze, orientacja rynkowa, atrakcyjność inwestycyjna, koszty transakcyjne, samorząd, rozwój lokalny
Keywords in Englishentrepreneurial activities, market orientation, investment attractiveness, transaction cost, local government
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie zjawiska przedsiębiorczości i orientacji rynkowej samorządów oraz określenie relacji między tymi zjawiskami a atrakcyjnością inwestycyjną regionów i kosztów transakcyjnych dla przedsiębiorców i inwestorów, na które mogą wpływać władze lokalne. Działania przedsiębiorcze i podejście rynkowe władz lokalnych jest szeroko prezentowane w literaturze przedmiotu, niemniej atrakcyjność inwestycyjna regionów oraz ich wpływ na koszty transakcyjne dla przedsiębiorstw są prezentowane w literaturze przedmiotu w stopniu mniejszym. W celu uzupełnienia zidentyfikowanej luki badawczej zrealizowano badania, które umożliwiły przedstawienie zależności pomiędzy działaniami przedsiębiorczymi, orientacją rynkową, atrakcyjnością inwestycyjną a kosztami transakcyjnymi dla przedsiębiorstw. W artykule wskazano również działania, które regiony mogą podejmować, aby wpłynąć na atrakcyjność inwestycyjną swoich jednostek terytorialnych oraz koszty transakcyjne dla przedsiębiorstw w celu pobudzania procesu rozwoju lokalnego.
URL http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br53_12pilewicz.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back