Entrepreneurial Activity, Market Orientation, Investment Attractiveness and Transaction Costs for Enterprises in Local Development Context

Tomasz Pilewicz , Niki Derlukiewicz , Anna Mempel-Śnieżyk , Małgorzata Zdon-Korzeniowska

Abstract

The goal of the paper is to explore phenomena of entrepreneurial activities and market orientation of local governments, and also to identify a relation between these phenomena and investment attractiveness of local units and transaction costs for entrepreneurs and investors that authorities of local units might impact. We performed Boolean key word and subject term searches of selected scholar databases between 21 and 24 July 2017. It enabled us to identify less proliferated aspects of local development, which we deepened our knowledge of through systematic literature review aiming to reach the purpose of the paper. Entrepreneurial activities and the market approach of local units are widely explored in scientific research literature, but investment attractiveness of local units and their impact on transaction costs for enterprises are less represented. We present relations between investment attractiveness and transaction costs for enterprises with entrepreneurial activities and market orientation. There are actions local governments can undertake to impact investment attractiveness of local units and transaction costs for enterprises to stimulate the local development process. This work indicates the importance of increasing investment attractiveness of local units by local governments and lowering transaction costs for enterprises in the local development process.
Autor Tomasz Pilewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Tomasz Pilewicz
-
, Niki Derlukiewicz (NE / KGPiAS)
Niki Derlukiewicz
- Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
, Anna Mempel-Śnieżyk (NE / KGPiAS)
Anna Mempel-Śnieżyk
- Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
, Małgorzata Zdon-Korzeniowska - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP)
Małgorzata Zdon-Korzeniowska
-
Inne wersje tytułuDziałania przedsiębiorcze, orientacja rynkowa i atrakcyjność inwestycyjna samorządów a koszty transakcyjne dla przedsiębiorstw w kontekście rozwoju lokalnego
Tytuł czasopisma/seriiBarometr Regionalny, ISSN 1644-9398, (B 14 pkt)
Rok wydania2018
Tom16
Nr3
Paginacja109-119
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimdziałania przedsiębiorcze, orientacja rynkowa, atrakcyjność inwestycyjna, koszty transakcyjne, samorząd, rozwój lokalny
Słowa kluczowe w języku angielskimentrepreneurial activities, market orientation, investment attractiveness, transaction cost, local government
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest zbadanie zjawiska przedsiębiorczości i orientacji rynkowej samorządów oraz określenie relacji między tymi zjawiskami a atrakcyjnością inwestycyjną regionów i kosztów transakcyjnych dla przedsiębiorców i inwestorów, na które mogą wpływać władze lokalne. Działania przedsiębiorcze i podejście rynkowe władz lokalnych jest szeroko prezentowane w literaturze przedmiotu, niemniej atrakcyjność inwestycyjna regionów oraz ich wpływ na koszty transakcyjne dla przedsiębiorstw są prezentowane w literaturze przedmiotu w stopniu mniejszym. W celu uzupełnienia zidentyfikowanej luki badawczej zrealizowano badania, które umożliwiły przedstawienie zależności pomiędzy działaniami przedsiębiorczymi, orientacją rynkową, atrakcyjnością inwestycyjną a kosztami transakcyjnymi dla przedsiębiorstw. W artykule wskazano również działania, które regiony mogą podejmować, aby wpłynąć na atrakcyjność inwestycyjną swoich jednostek terytorialnych oraz koszty transakcyjne dla przedsiębiorstw w celu pobudzania procesu rozwoju lokalnego.
URL http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br53_12pilewicz.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*1 (2020-09-18)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót