Country as a Corporate Brand. Developing a Framework for Place Brand Communication: a Case Study of Poland

Magdalena Daszkiewicz

Abstract

Place branding requires a complex approach and thinking in the categories of various stakeholders and target groups. The purpose of the paper is to indicate the possibilities of using the procedures of developing the corporate brand communication strategy in place branding. We explain how to make use of the comprehensive approach to country brand communication, taking into account the complexity of goals, target groups and the multidimensional nature of place brand communication. The paper combines theoretical discussion made on the basis of the literature studies with the case study leading to the formulation of strategic implications for brand communication of Poland. The analysis of the country brand potentials was supported by the results of qualitative research. We used also the mind-mapping method which allowed us to identify key words integrating various potentials and define a clear brand idea. We applied the procedure of corporate brand communication planning to country branding, pointing out the possibility of comparing the country brand to the corporate brand.
Author Magdalena Daszkiewicz (ES / IM / DMR)
Magdalena Daszkiewicz,,
- Department of Marketing Research
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No6 (371)
Pages56-65
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbranding terytorialny, marka kraju, marka korporacyjna, komunikacja marki
Keywords in Englishplace branding, country brand, corporate brand, brand communication, brand idea
Abstract in PolishBranding terytorialny wymaga złożonego podejścia i myślenia w kategoriach różnych grup interesariuszy. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania procedur stosowanych w budowaniu strategii komunikacji korporacyjnej marki w brandingu terytorialnym. Złożoność celów, grup docelowych i wielowymiarowy charakter marki kraju wymaga kompleksowego podejścia do komunikacji. Praca łączy rozważania teoretyczne przeprowadzone na podstawie studiów literaturowych ze studium przypadku, prowadzącego do sformułowania strategicznych implikacji dla komunikacji marki Polska. Analiza potencjałów marki kraju została wykonana na podstawie wyników badań jakościowych. Wykorzystano także metodę mind-mapping, która pozwoliła na wyłonienie kluczy identyfikacji integrujących różne potencjały i definicję klarownej idei marki. Zastosowano procedurę planowania komunikacji marki korporacyjnej do brandingu kraju, wskazując na możliwość porównań marki kraju z markami korporacyjnymi.
Languageen angielski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-08-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back