Spójność i zwartość struktury miejskiej Wrocławia i jej znaczenie dla jakości życia użytkowników miasta

Alicja Zakrzewska-Półtorak , Agata Pluta

Abstract

Celem artykułu jest omówienie i ocena znaczenia spójności i zwartości struktury miejskiej dla rozwoju miasta oraz wskazanie związanych z tym działań, które mogą wpływać pozytywnie na jakość życia mieszkańców i innych użytkowników miasta, na przykładzie Wrocławia. W artykule zastosowano metodę opisową, proste metody statystyczne oraz studium przypadku. Wrocław w niewielkim stopniu posiada zwartą strukturę funkcjonalno-przestrzenną. Tymczasem może ona przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców i innych użytkowników miasta. W nowych dokumentach strategicznych, tj. projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” oraz projekcie „Strategii Wrocław 2030” dużą wagę przywiązuje się do spójności i zwartości miasta. Szczególnie ważnymi działaniami są: przestrzeganie zasady dopełnienia urbanistycznego, wzmacnianie roli przestrzeni publicznych lub kreowanie tętniących życiem przestrzeni publicznych, dbanie  o wielofunkcyjność centrum miasta, ożywienie i zapewnienie większej samowystarczalności osiedlom położonym poza centrum, a także utrzymanie odrębności poszczególnych dzielnic i jednostek urbanistycznych z jednoczesnym wzmacnianiem powiązań funkcjonalnych między nimi.
Author Alicja Zakrzewska-Półtorak (ES / DSEaLGA)
Alicja Zakrzewska-Półtorak,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
, Agata Pluta (ES / DSEaLGA)
Agata Pluta,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, ISSN 1644-0749, e-ISSN 2450-0771, (N/A 20 pkt)
Issue year2018
Vol17
No3
Pages285-298
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish miasto zwarte, polityka przestrzenna, struktura funkcjonalno-przestrzenna, stu-dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju, mieszkańcy
DOIDOI:10.31648/aspal.527
URL https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/aspal/article/view/527/400
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back