Zastosowanie Teorii Odpowiadania na Pozycje Testowe do oceny zdolności przetwarzania informacji preferencyjnej w negocjacjach elektronicznych

Ewa Roszkowska , Bartłomiej Jefmański , Tomasz Wachowicz

Abstract

In the paper we present the application of selected models of Item Response The - ory to evaluate the ability of electronic negotiation system users to the adequate representa tion of preference information. Four IRT models are built: Rash, 1PL, 2PL and 3PL ones; to examine the distribution of the answers to the test items, which were coded indirectly as the elements of the process of defining preferences according to the requirements of SMART technique. Three parameters or IRT models were studied: item difficulty, discrimination and guessing.
Author Ewa Roszkowska
Ewa Roszkowska,,
-
, Bartłomiej Jefmański (EMaT / DEaCS)
Bartłomiej Jefmański,,
- Department of Econometrics and Computer Science
, Tomasz Wachowicz
Tomasz Wachowicz,,
-
Other language title versionsApplication of Item Response Theory to the evaluation of preference information processing in electronic negotiations
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No468
Pages188-197
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish negocjacje elektroniczne, modele IRT, analiza preferencji, system scoringowy
Keywords in Englishelectronic negotiations, IRT models, preference analysis, scoring system
Abstract in Polish W pracy przedstawiono zastosowanie wybranych modeli Teorii Odpowia - dania na Pozycje Testowe (Item Response Theory) do oceny zdolności odzwierciedlenia przez decydenta informacji preferencyjnej w procesie tworzenia przez niego systemu oce - ny ofert negocjacyjnych w elektronicznych negocjacjach dwustronnych. Zbudowano oraz porównano wybrane modele IRT (Rasha, 1PL, 2PL, 3PL) określające rozkład odpowiedzi na pozycje testowe w terminach zmiennej ukrytej, reprezentującej zdolność negocjatora do przetwarzania informacji preferencyjnej z uwzględnieniem parametrów: trudności, dyskry minacji, zgadywania.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.468.19
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41313
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Roszkowska_Jefmanski_Wachowicz_Zastosowanie_Teorii_Odpowieadania_na_Pozycje.pdf 626,36 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back