Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych w powiecie świdnickim

Ewa Krzeczkowska

Abstract

The point of this chapter is analyze the situation of people with disabilities in the local labor market. The level of unemployment among the disabled in Świdnica County is very high and it rises by the year. It is a very serious social problem not only in the examined County, but also in the whole country. The highest level of unemployment affects people who have completed lower levels of education, i.e. vocational secondary education, junior high school education and lower ones. Thanks to diverse programs, these people become active and educated. The effect of that was ( though minimal but still) the growth in their education. A lot of people opened up their own business activity, reskilled themselves or they were on placements in different companies or institutions. The dynamics of the growth of disability underlies social – economic and social – psychological changes.
Author Ewa Krzeczkowska (EMaT)
Ewa Krzeczkowska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Pages337-348
Publication size in sheets0.55
Book Włodarczyk Robert W. (eds.): Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych, 2015, Wydawnictwo eBooki.com.pl, ISBN 9788394265113, 448 p.
Keywords in Polishniepełnosprawność, bezrobocie, problem społeczny
Keywords in Englishunemployment, disability, social problem
Abstract in PolishCelem rozdziału jest analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych w powiecie świdnickim jest wysokie i wciąż z roku na rok rośnie. Jest to bardzo duży problem społeczny nie tylko w badanym powiecie, ale również w skali kraju. Najwyż- sze bezrobocie dosięgało osób o najniższym poziomie wykształcenia, tj. osób o wykształceniu zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i niższym. Dzięki różnorodnym programom osoby te są aktywizowane, edukowane, efektem tego był (choć nieznaczny) wzrost w ich wykształceniu. Wiele osób mogło otworzyć własną działalność gospodarczą, przekwalifikować się, odbyć staże. Dynamika wzrostu niepełnosprawności ma podłoże zarówno w zmianach społeczno-gospodarczych, jak też psychospołecznych.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back