Ocena kondycji finansowej wybranych przedsiębiorstw przemysłu metalowego w dobie kryzysu

Michaela Kochań

Abstract

The economic crisis is manifested in the weakening of economic activity and deterioration of basic macroeconomic categories. Among the factors conducive to the escalation of the crisis, first and foremost, attention is paid to the development of international links and the free movement of capital, goods and services. The basic problem raised in the article is the impact of the financial crisis on the financial situation of selected enterprises in Poland. The metal industry is an industry that has been adversely affected by the downturn. For detailed knowledge in which areas the negative effects were most visible, it is necessary to conduct a financial analysis. It enables a synthetic assessment and interpretation of the results achieved by enterprises. The financial data of selected companies as well as ratios published by the Central Statistical Office in Poland were used to conduct the research. Selected liquidity, debt and profitability ratios served to verify the target adopted for the research.
Author Michaela Kochań (WUE)
Michaela Kochań,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsAssessment of the financial condition of selected metal industry enterprises in the economic crisis
Pages44-52
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957203, 130 p.
Keywords in Polishrecesja, globalizacja, kryzys gospodarczy, analiza wskaźnikowa, przemysł metalowy
Keywords in Englishrecession, globalization, economic crisis, ratio analysis, metal industry
Abstract in PolishKryzys gospodarczy przejawia się osłabnięciem aktywności gospodarczej oraz pogorszeniem podstawowych kategorii makroekonomicznych. Wśród czynników sprzyjających eskalacji kryzysu zwraca się przede wszystkim uwagę na rozwój powiązań międzynarodowych oraz swobodny przepływ kapitałów, towarów i usług. Podstawowym problemem poruszonym w artykule jest wpływ kryzysu finansowego na kształtowanie się sytuacji finansowej wybranych przedsiębiorstw w Polsce. Przemysł metalowy to branża, która odczuła negatywne skutki dekoniunktury. Do szczegółowego poznania tego, w jakich obszarach były one najbardziej widoczne, niezbędne jest przeprowadzenie analizy finansowej. Umożliwia ona syntetyczną ocenę i interpretację osiągniętych przez przedsiębiorstwa wyników. Do przeprowadzenia badań wykorzystano dane finansowe wybranych spółek oraz wskaźniki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. W weryfikacji przyjętego celu posłużyły wybrane wskaźniki płynności, zadłużenia oraz rentowności.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back