Konkurencyjność i atrakcyjność jednostek terytorialnych - problemy identyfikacji i oceny

Marek Obrębalski

Abstract

The article presents some practical problems of identification and evaluation of attractiveness and competitiveness of territorial units. Contemporary these units are specific products „sold” for a specified price closely associated with its quality. Both factors and symptoms of attractiveness and competitiveness don`t have an objective nature and, in addition, are variable in time. So, public authorities take marketing actions aimed at achieving the optimal competitive position and sustainable competitive advantages of administered territorial units.
Author Marek Obrębalski (EMaT / DRE / ZGL)
Marek Obrębalski,,
- Zakład Gospodarki Lokalnej
Journal seriesGospodarka i Finanse, ISSN 2084-7904, (B 4 pkt)
Issue year2015
No6
Pages59-66
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polish jednostka terytorialna, atrakcyjno ść , konkurencyjno ść , pozycja konkurencyjna, marketing przestrzeni
Keywords in Englishattractiveness, competitive position, competitiveness, place marketing, territorial unit
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wybrane problemy praktycznej identyfikacji i oceny atrakcyjno ś ci i konkurencyjno ś ci jednostek terytorialnych. Jednostki te s ą współcze ś nie szczególnymi produktami „sprzeda ż y” za okre ś lon ą cen ę ś ci ś le zwi ą zan ą z ich jako ś ci ą . Zarówno czynniki jak i symptomy atrakcyjno ś ci i konkurencyjno ś ci nie maj ą obiektywnego charakteru, a ponadto s ą zmienne w czasie. St ą d te ż władze publiczne podejmuj ą liczne działania marketingowe ukierunkowane na kształtowanie optymalnej pozycji konkurencyjnej oraz trwałych konkurencyjnych przewag zarz ą dzanych jednostek terytorialnych.
URL http://stsw.edu.pl/2015doc/zeszyt_pracowniczy_6.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back