Wpływ projektów zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego na otoczenie - obszary oddziaływania i pomiar efektów

Tomasz Kołakowski

Abstract

The article presents the possible directions of management of cultural heritage objects (CHO) and identifies potential areas and range of impact effects based on the above resources. The second part of the article presents a general summary of the analysis and assessments which potentially can be used for a survey of the socio-economic impact of these projects on local and regional development
Author Tomasz Kołakowski (EMaT / DSMaL)
Tomasz Kołakowski,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Other language title versionsThe influence of cultural heritage adaptation projects on environs - measuring the impact areas and effects
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, ( B 9 pkt)
Issue year2015
No1 (3)
Pages76-92
Keywords in Polishdziedzictwo kulturowe, projekt, analiza, zasięg oddziaływania, ocena oddziaływania
Keywords in Englishcultural heritage, project, analysis, range of impact, impact assessment
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest przedstawienie problematyki dotyczącej realizacji projektów ukierunkowanych na zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego (ODK), szczególnie w zakresie identyfikowania obszarów ich oddziaływania i sposobów pomiaru efektów stanowiących następstwo podjętych działań dla społeczeństwa i lokalnej gospodarki. W pierwszej części artykułu zaprezentowano możliwe kierunki zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wskazano potencjalny zakres ich oddziaływania i rodzaje efektów z tym związane. Druga część artykułu zawiera przegląd i zestawienie analiz i ocen, które można wykorzystać w zakresie badania ekonomiczno-społecznego wpływu omawianych projektów na rozwój danego obszaru. Artykuł kończy prezentacja przypadków zastosowania omawianych analiz i ocen oraz wyniki badań w zakresie zagospodarowywania obiektów dziedzictwa kulturowego
DOIDOI:10.15611/sie.2015.1.06
Languagepl polski
File
Kolakowski_Wplyw_projektow_zagospodarowania_obiektow_dziedzictwa.pdf 624,85 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back