Zarządzanie kosztami z perspektywy historycznej. Początki koncepcji w ośrodku wrocławskim

Edward Nowak

Abstract

The article presents the development of the cost management concept from the beginning of its creation to the modern approach. The main focus is placed on the presentation of ideas generated in Wroclaw academic centre in the specific context of historic transformation from cost accounting into cost management. The paper underlines conceptual achievements of two leading experts of the centre – professors Jan Falewicz and Wiktor Malec – and their 1963 milestone publications as evidence for the proper representation of the fundamental trends in the development of cost accounting and cost management. In view of the above, the Author emphasises the contribution of the Polish school of management accounting to the development of the globally recognised concepts of cost accounting.
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsCost management from a historic perspective. Early concepts by Wroclaw academic centre
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, ISSN 2083-1560, (B 7 pkt)
Issue year2018
No30
Pages206-212
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishhistoria rachunkowości zarządczej, rachunek kosztów, zarządzanie kosztami
Keywords in Englishhistory of management accounting, cost accounting, cost management
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano rozwój koncepcji zarządzania kosztami od po-czątku jej powstania do współczesnego ujęcia. Na tle transformacji rachunku kosztów w skali światowej, w rezultacie której wyodrębniło się zarządzanie kosztami, ukazano ba-dania myślicieli rachunkowości z ośrodka wrocławskiego w tym temacie. Głównym ce-lem artykułu jest wykazanie, że najważniejsze dzieła profesorów z tego ośrodka, Jana Falewicza i Wiktora Malca, opublikowane w 1963 roku, mieściły się w ówczesnym nur-cie kierunków rozwoju rachunku kosztów i zarządzania kosztami. Istnieją zatem podsta-wy do uznania, że polska rachunkowość zarządcza ma swój wkład w ogólnoświatowy rozwój koncepcji zarządzania kosztami.
DOIDOI:10.17512/znpcz.2018.2.17
URL http://zim.pcz.pl/znwz/files/ZN%20nr%2030.pdf
Languagepl polski
File
Nowak_Zarzadzanie_kosztami_z_perspektywy_historycznej.pdf 894,02 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-08-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back