Reformy New Public Management w świetle doświadczeń kadry kierowniczej wyższego szczebla – studium empiryczne polskiej administracji publicznej w latach 2010-2015

Jarosław Ignacy

Abstract

In the last decade we have been witnessing the diametrical changes in global development conditions. The increasing dynamics of socio-economic transformation creates a new reality. The consequences of the changes are faced not only by companies, but also by local governments and public administration. Therefore, the aim of this article is to identify the most important new public management reforms taking place in the Polish public administration in 2010-2015. The study confirms that the trends of reforms of the greatest importance were: i) transparency and open government, ii) digital and e-government, and iii) collaboration and cooperation intra-sectoral.
Author Jarosław Ignacy (ES / DSMa)
Jarosław Ignacy,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsNew Public Management Reforms in the light of views and experiences from senior executives - empirical study of Polish public administration in 2010-2015
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 [CD]
Pages103-111
Keywords in Polishzarządzanie publiczne, nowe zarządzanie publiczne, reformy administracji publicznej w Polsce
Keywords in Englishpublic management, New Public Management, public administration reforms in Poland
Abstract in PolishW ostatniej dekadzie jesteśmy świadkami diametralnych zmian globalnych uwarunkowań rozwojowych. Wzrastająca dynamika przeobrażeń społeczno-gospodarczych kreuje nową rzeczywistość. Konsekwencje zachodzących zmian odczuwają nie tylko firmy, ale także jednostki samorządu terytorialnego i administracji publicznej. W związku z tym celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych kierunków reform nowego zarządzania publicznego zachodzących w polskiej administracji publicznej w latach 2010-2015. Przeprowadzone badania potwierdzają, że do trendów reform o największym znaczeniu należały: i) przejrzystość i transparentność działań, ii) administracja cyfrowa i e-administracja oraz iii) współpraca pomiędzy różnymi podmiotami sektora publicznego.
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/marketing_i_rynek_4_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back