Dwa wymiary rachunkowości zarządczej w aspekcie globalizacji gospodarki

Edward Nowak

Abstract

The paper presents deliberations on two basic dimensions of management accounting in the context of the internationalisation of business operation. The first dimension comprises of best practices and global standards of management accounting developed by international accounting organisations. Those take the form of guidelines and benchmarks on the organisation and use of management accounting instruments as well as on the application of economic information in management processes. The other dimension incorporates management accounting systems employed in international business determinants of their business operation. The most important problem in this respect lies in the selection of complementary instruments that offer management support both at the level of the dominant entity and at subsidiary level. Each of the above dimensions of management accounting in international approach is adjusted to the requirements of business operation on global markets
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No341
Pages264-273
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishglobalizacja gospodarki, rachunkowość zarządcza, dobre praktyki rachunkowości zarządczej, rachunkowość zarządcza korporacji międzynarodowych
Keywords in Englishglobalisation of economy, management accounting, best practices in accounting, management accounting in international corporations
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano rozważania dotyczące dwóch wymiarów rachunkowości zarządczej w aspekcie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Pierwszym wymiarem są dobre praktyki i globalne zasady rachunkowości zarządczej określone przez międzynarodowe organizacje zajmujące się rachunkowością. Mają one charakter wytycznych i wzorców dotyczących organizacji i stosowania instrumentów rachunkowości zarządczej oraz wykorzystania informacji ekonomicznych w procesie zarządzania. Drugim wymiarem są systemy rachunkowości zarządczej w międzynarodowych korporacjach gospodarczych, dostosowane do uwarunkowań ich działalności. Istotnym problemem jest tu dobór narzędzi o charakterze komplementarnym, wspomagających zarządzanie na poziomie jednostki dominującej i jednostek zależnych. Oba rozpatrywane wymiary rachunkowości zarządczej w ujęciu międzynarodowym są podporządkowane działalności korporacji w globalnej gospodarce
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/22.pdf
Languagepl polski
File
Nowak_E_Dwa_wymiary_rachunkowosci2017.pdf 252,67 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back