Organizacja wielkich wydarzeń sportowych w realizacji celów marketingu terytorialnego na przykładzie The World Games 2017

Magdalena Daszkiewicz

Abstract

The paper aims to determine possibilities resulting from linking the implementation of sport and territorial marketing objectives within the organization of a big sport event. The paper attempts to identify opportunities related to long-term planning and implementation of programs binding sports and development goals of the organizer's city. The basis for the performance of the purpose are theoretical considerations and analysis of the example of The World Games 2017, based on desk research.
Author Magdalena Daszkiewicz (ES / IM / DMR)
Magdalena Daszkiewicz,,
- Department of Marketing Research
Other language title versionsOrganization of Big Sport Events in the Implementation of Territorial Marketing Objectives on the Example of the World Games 2017
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, (B 9 pkt)
Issue year2018
No2 (52)
Pages39-48
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarketing terytorialny, marketing miasta, marketing sportowy, wielkie wydarzenia sportowe
Keywords in Englishterritorial marketing, city marketing, sports marketing, big sports events
Abstract in PolishCelem artykułu jest ukazanie możliwości wynikających z powiązania realizacji celów marketingu sportowego i terytorialnego w ramach organizacji wielkiej imprezy sportowej. W ramach artykułu podjęto próbę identyfikacji szans związanych z długofalowym planowaniem i realizacją programów wiążących cele sportowe i rozwojowe miasta organizatora. Podstawą realizacji celu są rozważania teoretyczne i analiza przykładu The World Games 2017, przeprowadzona na podstawie badania desk research.
DOIDOI:10.18276/miz.2018.52-04
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back