Moralna ekonomia - homo oeconomicus jako istota pomagająca innym

Aleksander Ostapiuk

Abstract

Since the marginal revolution, economics has been moving away from ethics. Focusing on the activities of man, not on his motives, resulted in the simplification of man to an eternal maximiser of utility. The article shows problems arising from present human nature, as the struggle between altruism and selfishness. A man shows consideration for others but there are a lot of factors that make them give up help. These problems can be seen on the example of hundreds of millions of starving people who live in the world. In the article efficient altruism is used to show human problems with reason and emotions which make people give up help, even though they want to do so. The ideas of Adam Smith – a moral philosopher − are used to put the nature of man into perspective and to show how many mechanisms the human nature consists of that make them take into account others and do it not for personal gain but because they are moral beings.
Author Aleksander Ostapiuk (WUE)
Aleksander Ostapiuk,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsMoral economics - homo eoconomicus as a being that helps others
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No1 (13)
Pages70-90
Publication size in sheets1
Keywords in Polishhomo oeconomicus, efektywny altruizm, altruizm, Adam Smith, egoizm
Keywords in Englishhomo oeconomicus, effective altruism, altruism, Adam Smith, selfishness
Abstract in PolishOd rewolucji marginalistycznej ekonomia oddalała się od etyki. Skupienie się na działaniach człowieka, a nie jego motywacjach, spowodowało uproszczenie w postrzeganiu człowieka jako maksymalizatora użyteczności. W artykule pokazano problemy wynikające z przedstawienia ludzkiej natury jako walki altruizmu z egoizmem. Człowiek ma wzgląd na innych, ale jest wiele czynników powodujących, że im nie pomaga. Najlepiej widać to na przykładzie żyjących na świecie setek milionów głodujących. W artykule wykorzystano koncepcję efektywnego altruizmu, aby zaprezentować problemy dotyczące rozumu i emocji, które sprawiają, że nie pomagamy, mimo że chcemy to czynić. Wykorzystano przemyślenia Adama Smitha − filozofa moralnego, aby szerzej spojrzeć na ludzką naturę i pokazać, jak wiele w człowieku jest mechanizmów sprawiających, że bierze on pod uwagę innych, a robi to nie dla własnego zysku, lecz dlatego, że jest istotą moralną.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.1.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40611
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Ostapiuk_Moralna_ekonomia_homo_oeconomicus_jako.pdf 381,81 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2020-07-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back