Sektor usługowy w polityce rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych wobec wyzwań spójności terytorialnej

Łukasz Damurski , Agnieszka Kriesel , Jerzy Ładysz , Magdalena Mayer-Wydra , Jacek Pluta , Wawrzyniec Zipser

Abstract

W artykule podjęto próbę oceny roli, jaką w polityce obszarów funkcjonalnych miast w Polsce pełni sektor usługowy. Analiza treści dokumentów strategicznych i planistycznych dla 32 obszarów funkcjonalnych miast wykazała, że najczęściej występującą kategorią usług są usługi społeczne wyspecjalizowane (zdrowia, opiekuńcze, pomocowe i inne), usługi komercyjne (w tym zwłaszcza otoczenia biznesu) oraz usługi publiczne (ogólnie, bez wskazania konkretnych kategorii). Wszystkie te trzy rodzaje usług mają istotne odniesienia przestrzenne, a tym samym przyczyniają się do kształtowania spójności terytorialnej, rozumianej jako optymalizacja rozmieszczenia funkcji istotnych z punktu widzenia wspólnego dobra.
Author Łukasz Damurski
Łukasz Damurski,,
-
, Agnieszka Kriesel
Agnieszka Kriesel,,
-
, Jerzy Ładysz (EMaT / DES)
Jerzy Ładysz,,
- Department of Enterprise Studies
, Magdalena Mayer-Wydra
Magdalena Mayer-Wydra,,
-
, Jacek Pluta
Jacek Pluta,,
-
, Wawrzyniec Zipser
Wawrzyniec Zipser,,
-
Journal seriesSamorząd Terytorialny, ISSN 0867-4973, (B 11 pkt)
Issue year2018
No11
Pages26-40
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishspójność terytorialna, miejski obszar funkcjonalny, sektor usługowy
URL http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zawartosc-numerow26/1457-przeglad-prawa-handlowego-5-2024
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back