Audyt bezpieczeństwa finansowego

Piotr Oleksyk

Abstract

The purpose of the article is to indicate the key factors ensuring the elimination of threats to the financial safety of the company. The study of literature is the starting point for reflection. Then, using inference by analogy and the deductive method, a proposal for a methodology to counteract threats was proposed. The research carried out by the author became the basis for determining the model procedure of auditing financial security. The value of the article is the original proposition of proprietary solutions supporting managers.
Author Piotr Oleksyk (MISaF / IR / KTRiAF)
Piotr Oleksyk,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsFinancial safety audit
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No521
Pages122-130
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpieczeństwo finansowe, funkcja doradcza, metodyka zadania audytowego, ocena ryzyka
Keywords in Englishfinancial safety, advisory function, audit task methodology, risk assessment
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie kluczowych czynników zapewniających eliminację zagrożeń bezpieczeństwa finansowego jednostki. Podwyższanie poziomu bezpieczeństwa finansowego powinno opierać się na dwóch ważnych elementach: identyfikacji obszarów zagrożonych oraz eliminacji czynników będących przyczynami tych zagrożeń. Istotnym elementem jest opracowanie procedur audytu pozwalających na skuteczną minimalizację ryzyka. Badanie literatury jest punktem wyjścia rozważań. Następnie, wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz metodę dedukcyjną, zaproponowano metodologię przeciwdziałania zagrożeniom. Przeprowadzone przez autora badania stały się podstawą do wyznaczenia modelowej procedury audytu bezpieczeństwa finansowego. Wartością artykułu jest oryginalna propozycja autorskich rozwiązań wspierających zarządzających jednostką gospodarczą w skutecznym eliminowaniu zagrożeń bezpieczeństwa finansowego.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.521.12
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/72222
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Oleksyk_Audyt_Bezpieczenstwa_Finansowego.pdf 300,27 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back