Współczesne migracje z Polski - próba oceny statystycznej zjawiska w latach 2006-2013

Małgorzata Kwiatkowska , Zuzanna Jurkiewicz

Abstract

A discussion about the migration of Polish society after the accession of Poland to the European Union appears to be unjustified. The phenomenon of the migration of Polish society reaches the XIXth century, when about four million Polish emigrants settled down in the United States of America. Since the middle of the XIXth century the migration for employment has played the most important role in Poland. In the article its authors conducted the analysis of Polish migration since 2004. Statistical material comes from Polish Central Statistical Office, reports and research results. The main hypothesis of the article is that the effect of the accession of Poland to the European Union was the increase in the employment mobility of Polish workers due to the improvement of institutional conditions. The second hypothesis showed that on account of social-economic conditions inhabitants of eastern Poland, much more often decided on moving abroad than the residents of better developed areas of western Poland. However, the conducted data analysis of applying contemporary emigration did not prove the second hypothesis. It only let state that economic changes had a great impact on the scale volatility of the number of people who emigrated after 2004. The biggest decrease of the number of Polish emigrants took place in 2009 (nearly 40% year to year) which was connected with the economic crisis. The goal of this article is an analysis of Polish migration in the years 2004–2013. The authors conducted the analysis in the view of age and gender. The article describes the phenomenon of Polish migration before the accession to the European Union in 2004
Author Małgorzata Kwiatkowska (EMaT)
Małgorzata Kwiatkowska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
, Zuzanna Jurkiewicz (EMaT)
Zuzanna Jurkiewicz,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsThe phenomenon of contemporary Polish migration - statistical analysis for 2004-2013
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2015
No1 (3)
Pages7-20
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishemigracja Polaków, ruch ludności, demografia
Keywords in EnglishPolish emigration, migration, demography
Abstract in PolishCelem niniejszej publikacji jest próba oceny statystycznej emigracji z Polski w latach 2004-2013. W artykule postawiono dwie hipotezy. Pierwsza mówi, iż istotnym efektem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej był wzrost liczby osób podejmujących mobilność zagraniczną, co wynika głównie z uwarunkowań instytucjonalnych. Druga z postawionych hipotez wskazuje, że mieszkańcy Polski Wschodniej, ze względu na warunki społeczno-gospodarcze, częściej decydują się na wyjazd za granicę niż mieszkańcy „bogatszej” Polski Zachodniej. Analiza danych pozwoliła jednak sfalsyfikować drugą hipotezę oraz stwierdzić, że duży wpływ na skalę wahań liczby osób emigrujących na stałe za granicę po 2004 roku miały zmiany koniunkturalne. Największy spadek liczby polskich emigrantów nastąpił w 2009 roku (o blisko 40%), co związane było z kryzysem ekonomicznym
DOIDOI:10.15611/sie.2015.1.01
Languagepl polski
File
Kwiatkowska_Jurkiewicz_Wspolczesne_migracje_z_polski_proba.pdf 572,83 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back