Próba zastosowania modelu Mincera do oceny wpływu wyższego wykształcenia na poziom wynagrodzeń

Marta Dziechciarz-Duda , Anna Król

Abstract

The development of educational system has been one of the priorities of the European Union policy since the beginning of its existence. In the course of the last 15 years particularly strong emphasis has been placed on the modernization of higher education, which is perceived as a key factor for the development of the European Union. The postulated reforms require changes both in the area of governance and funding of universities, and in particular in a shift from centralized funding oriented on the results. This transformation causes the necessity for the measurement of efficiency and effectiveness of various aspects of higher universities activities. The paper focuses on the application of Mincer model in the analysis of higher education influence on the level of wages in order to determine the private rate of return to education.
Author Marta Dziechciarz-Duda (EMaT / DEaCS)
Marta Dziechciarz-Duda,,
- Department of Econometrics and Computer Science
, Anna Król (MISaF / IZM / CE)
Anna Król,,
- Chair of Econometrics
Journal seriesEkonometria, ISSN 1507-3866 , e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2012
No3 (37)
Pages56-69
Keywords in Polishmodel Mincera, prywatna stopa zwrotu z inwestycji w edukację, błąd doboru próby, korekta Heckmana
Keywords in EnglishMincer model, private rate of return to education, sample selection bias, Heckman correction
Abstract in PolishRozwój edukacji jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej od początków jej istnienia. W ciągu ostatnich 15 lat szczególny nacisk kładziony jest na modernizację szkolnictwa wyższego, które postrzegane jest jako kluczowe dla rozwoju Unii Europejskiej. Postulowane reformy wymagają zmian w obszarze zarządzania, jak również finansowania uczelni, a szczególnie odejścia od scentralizowanego finansowania zorientowanego na zasoby w kierunku zdecentralizowanego finansowania zorientowanego na wyniki. Trans-formacja ta powoduje konieczność mierzenia efektywności i skuteczności szkolnictwa wyższego w różnych jego aspektach. Artykuł koncentruje się na badaniu możliwości zastosowania modelu J. Mincera do mierzenia wpływu wyższego wykształcenia na poziom wynagrodzeń i wyznaczania tzw. prywatnej stopy zwrotu z inwestycji w edukację.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back