Znaczenie nowoczesnych narzędzi promocji w budowaniu wizerunku i konkurencyjności miast

Justyna Adamczuk

Abstract

Creating a positive city image is connected with numerous activities at the level of local authorities which, in a certain time perspective, are supposed to support achieving high competitive position by a city resulting in an easier access to various outside advantages. While attempting to accomplish a strong competitive edge local authorities apply territorial marketing – the set of marketing instruments and activities aimed at increasing the competitiveness capacity of the city they represent against other cities. The application of modern promotion tools can result in the construction of a positive city image, as well as enhance its strong competitive advantage. In order to achieve that the available technology and information oriented solutions, offered by the Internet, have to be used. The purpose of this article is to present the reasons, methods and advantages resulting from using modern promotion tools, i.e. social media, websites, mobile applications, photo codes etc., in order to create the image and competitiveness of cities. The achievement of the above-mentioned goal is supported by the analysis of the application of modern promotion tools in selected cities.
Author Justyna Adamczuk (EMaT)
Justyna Adamczuk,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Pages63-74
Publication size in sheets0.55
Book Głoskowska Katarzyna, Szymański Emil Mariusz (eds.): Nurty badawcze w zarządzaniu [CD-ROM], 2015, GSP, ISBN 9788393844647, 243 p.
Keywords in Polishwizerunek miasta, konkurencyjność miast, promocja miasta, nowoczesne narzędzia promocji
Keywords in Englishcity image, competitiveness of cities, city promotion, modern promotion tools
Abstract in PolishKreowanie pozytywnego wizerunku miasta wiąże się z szeregiem działań na poziomie samorządu lokalnego, które w perspektywie czasu mają pozwolić na osiągnięcie przez miasto wysokiej pozycji konkurencyjnej, która umożliwi im łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju korzyści z zewnątrz. Dążąc do osiągnięcia silnej pozycji konkurencyjnej władze samorządowe wykorzystują marketing terytorialny – zespół instrumentów i działań marketingowych mający na celu wzrost zdolności konkurencyjnej miasta w stosunku do innych miast. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi promocyjnych może przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku miasta, a także sprzyjać silnej pozycji konkurencyjnej. Aby to osiągnąć, należy wykorzystać możliwe rozwiązania technologiczno-informacyjne, jakie daje dzisiejszy Internet. Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek, sposobów i korzyści wykorzystania nowoczesnych narzędzi promocji tj. media społecznościowe, serwisy internetowe, aplikacje mobilne, fotokody itp., do kreowania wizerunku (image) i konkurencyjności miast. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu wspomaga analiza wykorzystania nowoczesnych narzędzi promocji w wybranych miastach.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Rozdział1
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back