Wybrane fiskalne konsekwencje migracji zarobkowej oraz związanego z nią transferu dochodów (na przykładzie województwa opolskiego)

Romuald Jończy , Robert Poskart

Abstract

W artykule na podstawie wyników badań empirycznych oraz dokonanych szacunków podjęto próbę oceny skutków fiskalnych migracji zarobkowej oraz związanego z nią transferu dochodów dla województwa opolskiego. W tym celu, z jednej strony dokonano szacunku kwot podatków pośrednich wpływających dodatkowo do budżetu państwa wynikających z wydatkowania w Polsce części dochodów uzyskiwanych za granicą przez opolskich migrantów, z drugiej strony oszacowano straty w dochodach samorządów terytorialnych województwa opolskiego wynikające z niepłacenia w Polsce przez migrantów podatku dochodowego. Dokonane szacunki wymagające przyjęcia szeregu założeń i uproszczeń pozwoliły na wskazanie rzędu strat ponoszonych przez samorządy województwa w bilansie migracyjnym.
Author Romuald Jończy (EaE / IES / DEaRoD)
Romuald Jończy,,
- Department of Economics and Research on Development
, Robert Poskart
Robert Poskart,,
-
Journal seriesBarometr Regionalny, ISSN 1644-9398, (B 14 pkt)
Issue year2012
No2 (28)
Pages49-56
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*1 (2015-06-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back