Ekonomiczne bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w regionach Polski

Dariusz Głuszczuk

Abstract

The Oslo Manual 2005 presents guidelines related to collecting information about economic (cost-oriented) barriers of innovative activities carried out by enterprises. These recommendations use defective and incomplete classification of cost-oriented barriers to innovation processes, along with extensively flexible rules for data collection. The presented shortcomings are reflected in the public statistics picture (reports on innovations in industry – PNT-02), the solutions of which only allow to capture the problems connected with access to internal or external funding sources (without further de-composition), along with determining their significance level − high, medium, low and meaningless. The analyses conducted in this regard show that enterprises from different regions are faced, at various frequency and efficiency, with problems related to their innovative business activity, however, such discrepancies are not significant enough to identify the category of regions free from these problems.
Author Dariusz Głuszczuk (EMaT / DRE)
Dariusz Głuszczuk,,
- Department of Regional Economy
Other language title versionsEconomic barriers of innovation activities carried out by industrial enterprises in Polish regions
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No517
Pages42-50
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdziałalność innowacyjna, bariery ekonomiczne, sprawozdania PNT-02
Keywords in Englishinnovative activity, economic barriers, PNT-02 reports
Abstract in PolishOslo Manual 2005 zestawia sugestie na temat zbierania informacji o ekonomicznych (kosztowych) przeszkodach działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W zaleceniach tych operuje się wadliwą i niekompletną klasyfikacją kosztowych barier procesów innowacyjnych i zbyt elastycznie określa się zasady gromadzenia danych. Przytoczone mankamenty przekładają się na obraz statystyki publicznej (sprawozdania o innowacjach w przemyśle – PNT-02), której rozwiązania pozwalają jedynie na uchwycenie problemów związanych z dostępem do wewnętrznych lub zewnętrznych źródeł finansowania (bez dalszej dekompozycji) z jednoczesnym określeniem stopnia ich znaczenia – wysoki, średni, niski, bez znaczenia. Z przeprowadzonych analiz można wywnioskować, że przedsiębiorstwa różnych regionów z odmienną częstotliwością i skutecznością borykają się z utrudnieniami działalności innowacyjnej natury ekonomicznej, ale rozbieżności te nie są na tyle istotne, by wyłonić kategorię województw wolną od tych problemów.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.517.04
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gluszczuk_D_Ekonomiczne_Bariery_Dzialalnosci_Innowacyjnej_Przedsiebiorstw_2018.pdf 264,31 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back