Ulgi we wpłatach i ich konsekwencje dla sytuacji finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Andrzej Koza

Abstract

The purpose of this study is to identify and characterize the instruments used in Poland to reduce employers’ contributions to the State Fund for Rehabilitation of Handicapped Persons. In Poland, as in many other countries, it is compulsory to hire people with disabilities by employers if they employ more than 25 full-time employees. If the statutory employment rate of people with disabilities is not achieved, fines are imposed on them. At the same time, the legislator has created instruments to reduce or avoid these penalties. As a result of the research, it was found that the creation of the possibility of avoiding penalties for nonemployment of disabled people by the Polish legislature was becoming increasingly popular among employers obliged to pay penalties. Their popularity and scale have become an increasing financial problem of the State Fund for the Rehabilitation of Handicapped Persons, which lost one third of its incomes each year.
Author Andrzej Koza (EMaT / DFaA)
Andrzej Koza,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsReductions of the payment and their consequences for the financial situation of the State Fund for Rehabilitation of Handicapped Persons
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No478
Pages268-279
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpracodawcy osób niepełnosprawnych, ulgi we wpłatach, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Keywords in Englishemployers of disable people, reductions, State Fund for the Rehabilitation of Disabled People
Abstract in PolishCelem niniejszego opracowania jest próba identyfikacji i charakterystyka stosowanych w Polsce instrumentów obniżających wpłaty pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ich konsekwencje dla sytuacji finansowej tego Funduszu. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, istnieje obowiązek zatrudniania osób niepełnosprawnych przez pracodawców, jeśli zatrudniają powyżej 25 osób na pełny etat. W przypadku nieosiągnięcia ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych nakładane są na nich kary finansowe. Równocześnie ustawodawca stworzył instrumenty pozwalające obniżyć wysokość tych kar lub ich uniknąć. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że stworzenie przez polskiego ustawodawcę możliwości unikania kar za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych z roku na rok stawało się coraz bardziej popularne wśród pracodawców. Ich popularność i skala stawały się coraz większym problemem finansowym dla Funduszu, który co roku tracił w ten sposób 1/3 swoich wpływów.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.25
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42404
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Koza_Ulgi_we_wplatach_i_ich.pdf 1,66 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back