Polityka spójności a obszary górskie na przykładzie programu "Alpine Space"

Natalia Konopińska

Abstract

Mountain areas are the subject of special concerns of EU cohesion policy due to development problems caused by specific physical features. Despite many efforts all taken attempts to create uniform definition and delimitation criteria of mountain areas have failed. This article has a descriptive and reporting character. The aim of this paper is to present the practical approach of European Union towards the implementation of cohesion policy in Alpine regions and to answer the question which proposals of Cohesion Policy 2014-2020 could be particularly beneficial for mountain areas.
Author Natalia Konopińska (ES / DEPaERS)
Natalia Konopińska,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No380
Pages139-149
Keywords in Polishobszary górskie, polityka spójności
Keywords in Englishmountain areas, cohesion policy
Abstract in PolishObszary górskie ze względu na problemy rozwojowe spowodowane specyficznymi cechami geograficznymi od wielu lat stanowią przedmiot szczególnej troski polityki spójności Unii Europejskiej. Jednakże mimo podjętych działań do dziś nie udało się opracować definicji obszarów górskich i jednolitych kryteriów ich delimitacji. Artykuł posiada charakter opisowy i sprawozdawczy. Jego celami są pokazanie praktycznego podejścia Unii Europejskiej do realizacji założeń polityki spójności w regionie alpejskim na przykładzie programu „Alpine Space” oraz próba odpowiedzi na pytanie, jakie założenia polityki spójności 2014-2020 będą sprzyjać rozwojowi obszarów górskich.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.380.11
Languagepl polski
File
Konopinska_Polityka_spojnosci_a_obszary_gorskie.pdf 1,22 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrUnia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back