Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej

Jan Borowiec

Abstract

The purpose of this article is to present the processes of regional convergence in the EU in the period 2000-2011 and their evaluation in terms of reducing disparities between the levels of development of various regions. The study used a comparative analysis of national and regional GDP per capita, using different statistical methods – descriptive statistics, analysis of the dynamics and correlation analysis. The research confirms the presence of regional convergence in the EU. There is a negative correlation between the initial levels and the growth of GDP per capita in the Member States. As a result regional disparities decreased in the level of GDP per capita, especially among the least and more developed regions. However, the processes of regional convergence have not occured in some less developed regions and phasing-out regions.
Author Jan Borowiec (ES / DEPaERS)
Jan Borowiec,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No380
Pages15-25
Keywords in Polishkonwergencja regionalna, polityka spójności, Unia Europejska
Keywords in Englishcohesion policy, European Union, regional convergence
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie procesów konwergencji regionalnej w UE w latach 2000-2011 oraz ich ocena z punktu widzenia zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów. W badaniach zastosowano analizę porównawczą krajowego i regionalnego PKB per capita z wykorzystaniem różnych metod statystycznych – statystyki opisowej, analizy dynamiki zjawisk oraz analizy korelacji. Badania potwierdzają występowanie konwergencji regionalnej w UE. Istnieje ujemna korelacja między początkowym poziomem PKB per capita a tempem jego wzrostu w państwach członkowskich. W rezultacie zmniejszyły się dysproporcje w poziomie regionalnego PKB per capita, zwłaszcza między regionami najsłabiej i najsilniej rozwiniętymi. Procesy konwergencji regionalnej nie wystąpiły jednak we wszystkich regionach słabiej rozwiniętych ani w regionach przejściowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.380.01
Languagepl polski
File
Borowiec_Konwergencja_regionalna_w_unii_europejskiej.pdf 945,17 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrUnia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back