Zmiany na rynku rolniczych usług mechanizacyjnych w Polsce w latach 2004-2009

Arkadiusz Piwowar

Abstract

Agricultural services market is of a great importance for the development of agribusiness. The main goal of this article was to present a regional variation of supply of agricultural mechanization services in Poland in a province cross-section. The time range of the analysis carried out covered the years 2004-2009. In this article are presented among others the changes in the number of agencies offering mechanized services and the level and dynamics of the prices of selected mechanization services in the years studied. As results from the analysis, the number of establishments providing mechanization services for the agriculture in Poland increased in the years 2004-2009 by 33.8%. In the analysed years there was a clear increase of prices of agricultural mechanization services, especially harvesting forage with a harvester
Author Arkadiusz Piwowar (EaE / IES / KEiOGŻ)
Arkadiusz Piwowar,,
- Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2012
No4 (26)
Pages81-90
Keywords in Polishrynek usług rolniczych, usługi mechanizacyjne, zróżnicowanie
Keywords in Englishagricultural services market, mechanization services, diversification
Abstract in PolishRynek usług rolniczych ma bardzo duże znaczenie w rozwoju agrobiznesu. Głównym ce-lem artykułu było przedstawienie regionalnego zróżnicowania podaży rolniczych usług me-chanizacyjnych w Polsce w przekroju wojewódzkim. Zakres czasowy prowadzonych analiz obejmował lata 2004-2009. W artykule przedstawiono m.in. zmiany w liczbie placówek usług mechanizacyjnych oraz poziom i dynamikę cen wybranych usług mechanizacyjnych w badanych latach. Jak wynika z analiz, liczba placówek świadczących usługi mechaniza-cyjne na rzecz rolnictwa w Polsce zwiększyła się w latach 2004-2009 o 33,8%. W analizo-wanych latach wyraźnie wzrosły ceny rolniczych usług mechanizacyjnych, zwłaszcza zbio-ru zielonek sieczkarnią
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*7 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back