Advanced business services in the global economy and the Visegrad Group economies

Artur Klimek

Abstract

The paper aims to present recent trends in global trade and investment in advanced business services (ABS). Special attention is given to the position of Visegrád countries in international movements of services and associated activities. The research method applied in the study is the statistical analysis of aggregate data on trade and foreign direct investment (FDI). The data were extracted from the World Trade Organization (WTO) and the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) databases. The main finding is that services are still less traded than merchandise. Still, knowledge-intensive services are gaining importance as their share in trade of services reaches 15%. As a result of the study, major problems with data regarding services were identified. The results confirm the global importance of the services based on knowledge. This is significant, as ABS create a narrow group of specialized services. Importantly, ABS are quite inclusive and many emerging economies become global providers of such services.
Author Artur Klimek (ES / DIER)
Artur Klimek,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsZaawansowane usługi biznesowe w gospodarce światowej a gospodarki Grupy Wyszehradzkiej
Journal seriesInternational Business and Global Economy, [Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2018
No37
Pages399-408
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish zaawansowane usługi biznesowe, handel międzynarodowy, bezpośrednie in- westycje zagraniczne, gospodarki wschodzące, korporacje transnarodowe
Keywords in Englishadvanced business services, international trade, foreign direct investment, emerging economies, multinational corporations
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie najnowszych trendów w globalnym handlu i inwestycjach w obszarze zaawansowanych usług biznesowych (ABS). Szczególną uwagę zwrócono na pozycję państw Grupy Wyszehradzkiej w międzynarodowych przepływach usług i działalności powiązanej. Metodą badawczą zastosowaną w badaniu jest analiza statystyczna zagregowanych danych dotyczących handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodzących z baz Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zgodnie z wynikami badań usługi są nadal w mniejszym stopniu przedmiotem obrotu międzynarodowego niż towary, jednak na znaczeniu zyskują usługi wymagające dużej wiedzy, których udział w handlu usługami sięga 15%. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano poważne problemy dotyczące danych o usługach. Wyniki potwierdzają globalne znaczenie usług opartych na wiedzy. Jest to istotne, ponieważ ABS tworzą wąską grupę specjalistycznych usług. Co ważne, ABS mogą być oferowane przez gospodarki o różnym poziomie rozwoju, a wiele wschodzących gospodarek staje się światowymi dostawcami takich usług.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.18.029.9402
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back