Innowacje w zakresie komunikacji marketingowej banków – wybrane problemy

Dorota Bednarska-Olejniczak

Abstract

Contemporary banks are operating in an extremely turbulent and highly competitive environment. This imposes the need of rapid adaptation to changing conditions, which is manifested, among others, in the constant evolution of banking marketing. The main goal of this paper is to identify and analyze selected innovations implemented by banks in their marketing communication. The paper focuses mainly on the following issues: 1) innovation in marketing communication on the Internet – including the use of social media, blogs, crowd sourcing, influencers and viral marketing, 2) innovation in the field off-line marketing communication – ambient media, product placement, new trends in public relations. The main research methods are desk research, which includes literature analysis concerning marketing communication, banking and banking marketing, and analysis of source materials from online sources of selected banks and institutions. Theoretical considerations have been enriched with the presentation of examples of innovative solutions in the field of marketing communication implemented in recent years by selected (largest by capital and strongest market position) polish and international banks.
Author Dorota Bednarska-Olejniczak (ES / IM / DMM)
Dorota Bednarska-Olejniczak,,
- Department of Marketing Management
Other language title versionsInnovations in the area of marketing communication of banks – selected issues
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No4 [CD]
Pages31-43
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkomunikacja marketingowa, bank, innowacje
Keywords in Englishmarketing communication, bank, innovations
Abstract in PolishWspółczesne banki funkcjonują w niezwykle turbulentnym i wysoce konkurencyjnym otoczeniu. Zmusza je to do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków, co przejawia się m.in. w nieustannej ewolucji marketingu bankowego. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza wybranych innowacji wdrażanych przez banki w zakresie komunikacji marketingowej. W badaniach uwzględniono: 1) innowacje wdrażane przez banki w Internecie – w tym wykorzystanie mediów społecznościowych, blogów, crowdsourcingu, wpływu influencerów oraz marketingu wirusowego, 2) wybrane innowacje banków w zakresie komunikacji marketingowej wdrażane poza Internetem – ambient media, product placement, nowe trendy w public relations. W artykule wykorzystano badania typu desk research obejmujące analizę literatury z zakresu komunikacji marketingowej, marketingu bankowego i bankowości oraz analizę materiałów źródłowych pochodzących ze źródeł internetowych wybranych banków i instytucji. Rozważania teoretyczne wzbogacone zostały prezentacją przykładów innowacyjnych rozwiązań z zakresu komunikacji marketingowej wdrożonych w ostatnich latach przez wybrane, największe pod względem wielkości kapitału i pozycji rynkowej banki polskie i światowe.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-08-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back