Regionalne zróżnicowanie zmian zatrudnienia w Polsce w okresie integracji europejskiej

Zofia Hasińska

Abstract

The results of research on changes in employment on regional labour markets in Poland are presented, as observed since the accession of Poland to the EU structures. The research timeframe was separated into two distinct phases related to the speed of the economic growth: the years 2004-2008 marked by rapid economic development, and the years 2009-2012 representing a period of economic slowdown. The analysis was conducted based on absolute values and structures of employed, as reported in a generalized results of the probability sample of economic activities (Labour Force Survey – LFS). Positive changes on regional labour markets were found to correlate with the prosperous period of economic boom in the early years following the accession, and enhanced by rapid urbanization of the regions and the metropolitan character of this process, as well as the specificity of the regions’ functional structures and geographic location.
Author Zofia Hasińska (MISaF / IOaM / KZPiP)
Zofia Hasińska,,
- Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No380
Pages39-49
Keywords in Polishregion, zatrudnienie, integracja europejska
Keywords in Englishregions, employment, EU integration
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawiono wyniki badań zmian zatrudnienia w układzie regionalnych rynków pracy w okresie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Okres badań podzielono na dwa podokresy różniące się tempem wzrostu gospodarczego: lata 2004-2008 z wysokim tempem wzrostu oraz lata 2009-2012 ze spowolnieniem gospodarczym. Przedmiotem analizy były wielkości bezwzględne i struktury pracujących, a źródło informacji statystycznych stanowiły dane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Korzystnym zmianom na regionalnych rynkach pracy w Polsce sprzyjała wysoka koniunktura gospodarcza w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej, metropolitalny charakter i wysoki poziom urbanizacji regionów oraz specyficzne cechy ich struktur funkcjonalnych i położenia na obszarze kraju.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.380.03
Languagepl polski
File
Hasinska_Regionalne_zroznicowanie_zmian_zatrudnienia_w.pdf 960,73 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrUnia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back