Analiza funkcjonalności modułu gromadzenia w bibliotekach "prolibowych"

Kinga Żmigrodzka

Abstract

The questions undertaken by the author are situated on the margins of collections gathering strategy; yet, they have a lot to do with the quality of work at gathering departments. The paper presents the functionality analysis for the module ‘Gathering’ of the library integrated system Prolib. On the basis of the questionnaires completed by the librarians working in the module ‘Gathering’ of Prolib, there have been formulated some conclusions concerning the level of automation, and the work quality and organisation. A special attention has been paid to the possibility of a system realisation of the tasks imposed on gathering departments restricting the use of traditional solutions.
Author Kinga Żmigrodzka (ML)
Kinga Żmigrodzka,,
- Main Library
Pages50-64
Publication size in sheets0.7
Book Urszula Ganakowska, Mirosława Różycka (eds.): Strategie gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich. Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Pobierowo, 15-17 września 2011, Bibliotekarz Zachodniopomorski, vol. IX, 2012, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ISBN 9788387879945, 352 p.
Strategie_ gromadzenia_zbiorów_w_bibliotekach_polskich.pdf / 5,13 MB / No licence information
Abstract in PolishProblematyka podjęta przez autorkę znajduje się na pograniczu zagadnień strategii gromadzenia zbiorów. Ma jednak bezpośredni związek z jakością pracy oddziałów gromadzenia. Przedmiotem artykułu jest analiza funkcjonalności modułu Gromadzenie zintegrowanego systemu bibliotecznego Prolib. Na podstawie ankiet wypełnionych przez pracowników bezpośrednio związanych z pracą w module Gromadzenie Prolib, zaprezentowane zostały wnioski dotyczące poziomu automatyzacji, jakości i organizacji pracy. Uwaga została skierowana głównie na możliwość systemowej realizacji zadań działu ograniczającej użycie tradycyjnych rozwiązań.
URL https://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/publication/30751/edition/29173/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back